Oprogramowanie i firmware

Oprogramowanie

ATS MQTT Client - Aplikacja mobilna na Androida i iOS

Pozwala obserwować dane z urządzeń i wysyłać do nich polecenia.

Lista zmian wersji aplikacji jest dostępna na stronach sklepu.

LKTools

Aplikacja ułatwiająca pracę z urządzeniami tinycontrol. Zawiera funkcje wyszukiwania ich w sieci lokalnej (funkcja Discovery) i aktualizacji firmware.

Integracja tinycontrol dla Home Assistant

Integracja pozwala na wykorzystanie odczytów z urządzeń tinycontrol i sterowanie ich wyjściami w Home Assistant. Aktualna wersja zawiera wsparcie dla LK4.0, LK3.5+, LK3.0, LK2.5, LK2.0, tcPDU oraz IP Power Socket V1/V2.

Instalacja

Aktualnie należy ją zainstalować jako integrację niestandardową, czyli skopiować pliki integracji do folderu config/custom_components w Home Assistant (szczegóły w README.md).

Używanie

Urządzenia dodajemy za pomocą interfejsu Home Assistant, podając dane dostępowe do urządzenia (host, port, opcjonalnie nazwa użytkownika i hasło).

Domyślnie dodawane urządzenia mają włączone tylko kilka podmiotów, np. temperatura i napięcie płyty. Pozostałe elementy można włączyć niezależnie w interfejsie użytkownika według własnego uznania. Dostępność jednostek różni się w zależności od urządzenia.

Po zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia może być konieczne ponowne załadowanie integracji, aby je prawidłowo obsługiwały.

Program do generowania WWW | Program for generating WWW

Nazwa pliku: lk3_generator.zip (109,7 MB)

Home Assistant Integration

Nazwa pliku: lk3homeassistant-0.9.1.zip (16,8 KB)

Integracja dla Home Assistant.
Instrukcja instalacji w README.md.

Zaktualizowano dla Lan Kontrolera SW 1.49d i Home Assistant 2022.12.4.

Firmware dla HW 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

Firmware i dokumenty dla HW 3.0 są teraz dostępne w archiwum.

v1.60a (23 stycznia 2024)

Nazwa pliku: lc35_v1_60a.bin (639,5 KB)

Dodano
 • Opcja Tryb dla Działania w Zdarzeniach. Pozwala określić, kiedy zostanie wykonana akcja zdarzenia – kiedy warunek zacznie się spełniać, kiedy przestanie być spełniany, lub jedno i drugie (zachowanie domyślne, zgodne z poprzednimi wersjami oprogramowania).
 • Definiowane przez użytkownika nazwy zmiennych EVENT i DIFF.
Poprawiono
 • Odczyt wartości DS7 i DS8 w kodach odczytów (wykorzystywanych w tekstach w OLED, kliencie HTTP, wiadomościach SMS).
 • Wiele ulepszeń interfejsu użytkownika i UX: układy stron Modbus, Modem, SNMP; pokazywanie bieżących odczytów czujników I2C obok formularza konfiguracyjnego; wyświetlanie nazw zdefiniowanych przez użytkownika w większości dostępnych miejsc (wyjścia Watchdoga, akcje Harmonogramu, akcje i źródła Zdarzeń, wejścia Diff); zmienione polecenie używane do sterowania OUT i PWM na ustawienie zamiast przełączania; funkcja kopiowania w Zdarzeniach/Harmonogramach w celu szybkiego powielania wpisów; grupowanie opcji według modułów w formularzu mapowania zmiennych m1-m30; zamykanie modali gdy brak zmian w formularzu; pokazywanie stanu OUT/PWM/Event w Zdarzeniach; prezentacja zależności od innego zdarzenia w Zdarzeniach (warunek C).
v1.59 (13 października 2023)

Nazwa pliku: lc35_v1_59.bin (609,2 KB)

Dodano
 • Obsługa parametrów DIFF4-6, Power5-6, Energy5-6, event1-8 i m1-30 w Modbus TCP.
Poprawiono
 • Odczyt DS przez SNMP.
 • Odczyt DS w Modbus TCP.
 • Akcja HTTP w Zdarzeniach (w przypadku wykonywania w jednym cyklu dwóch różnych akcji HTTP, np. HTTP1 i HTTP2, zostaną wykonane obie, a nie jedna dwukrotnie).
 • Regulator mocy.
v1.57a (2 czerwca 2023)

Nazwa pliku: lc35_v1_57a.bin (606,3 KB)

Poprawiono
 • Obsługa VCC i TEMP w zdarzeniach.
v1.57 (26 maja 2023)

Nazwa pliku: lc35_v1_57.bin (606,2 KB)

UWAGA: Po aktualizacji firmware należy zweryfikować i skorygować ustawienia SNMP, Port szeregowy, Wyjścia, Modbus, Zdarzenia, DS, I2C oraz parametry dla ciśnienia. Zalecane wykonanie kopi ustawień i zrzutów ekranu dla wymienionych sekcji i po aktualizacji skonfigurować je ręcznie.

Dodano
 • Nowe opcje dla bitu parzystości w konfiguracji niestandardowego modułu Modbus.
 • Offset/kalibrację dla czujników DS.
 • Opcję Endian w konfiguracji modułu niestandardowego Modbus.
 • Trzeci warunek do zdarzeń, który określa zależność od wyniku warunków A i B innego zdarzenia.
 • Opóźnienie włączenia (aktywacji) działania w zdarzeniach. Dla wartości większej od 0, akcja zostanie wykonana dopiero po wskazanym czasie jeśli warunki są spełnione. W przypadku gdy przed upływem czasu zaniknie spełnienie warunku, a następnie warunek znów zostanie spełniony to czas jest zliczany od nowa.
 • Możliwość wysterowania zmiennych EVENT1-8 w Zdalnym sterowaniu.
 • W Moc i energia przy jednostkach, przeliczanie W → kW i kW → W dla m1-m4. Ma to umożliwić porównanie (w DIFF) mocy z różnych źródeł o różnych jednostkach miary.
 • Odczyt Dew point do SNMP i jako opcja w DIFF.
 • Wartości m1-m4 jako opcje U w Moc i energia.
 • Obsługę modułów SDM630/72D-v2 i CHINT-DTSU666 do Modbus.
 • Możliwość konfiguracji 2 dodatkowych niestandardowych modułów Modbus (maksymalnie 5 konfiguracji).
 • Dzielnik 10000 dla odczytów w konfiguracjach modułów Modbus.
 • Obsługę SCD40 w I2C.
 • Obsługę dodatkowych czujników na 1Wire - SCD40.
 • Przyciski do sterowania zmiennymi EVENT1-8.
 • Wyświetlanie informacji o działaniu funkcji okresowego (automatycznego) przełączania wyjść OUT na stronach Status.
 • Możliwość ukrycia standardowych nazw czujników i wyświetlania tylko nazw użytkownika. Opcja w Ustawienia UI.
 • Możliwość ograniczenia praw zwykłego użytkownika user tylko do odczytu (brak możliwości zmiany stanu wyjść OUT i PWM). Opcja w Ustawienia UI.
Zmieniono
 • Komenda reboot (SMS do nakładki GSM) zmienia stan wyjść na przeciwny (wcześniej 0 → 1 → 0).
 • Możliwość ustawienia częstotliwości PWM na 1-1kk Hz.
 • Formularz dodawania zdarzeń oraz listę skonfigurowanych zdarzeń (uwzględnienie 3 warunku).
 • Konfigurację mapowania odczytów do zmiennych m1-m30. Obecnie można tak powiązać odczyty z modułów Modbus oraz z dodatkowych czujników 1Wire.
Poprawiono
 • Prawidłowe ograniczenie praw dostępu użytkowników podczas korzystania z Basic Authentication - użytkownicy niebędący administratorami nie mogą już czytać wszystkich danych.
 • Odczyt DS - wydłużono czas sprawdzania czy DS jest odpięty, co powinno ograniczyć występowanie błędów odczytu.
 • Indeksy w trapach SNMP.
 • Zapis energii przy restarcie.
 • Zliczanie czasu impulsu na wejściach INPD - to czy reaguje na zbocze narastające czy opadające jest uzależnione od opcji INPD Pull-Up.
 • Walidację wprowadzanych danych w formularzach.
 • Zapis energii do pamięci EEPROM - opcja Zachowaj odczyt energii (nie uwzględniał Energy5-6).
 • Obsługę dzielnika dla m1-m10 w zdarzeniach.
 • Obsługę GSM.
 • Wyświetlanie zmiennych m1-m4 w Moc i energia.
 • Zliczanie energii dla m1-m4 dla kW.
 • Resetowanie ID wszystkich czujników DS (ostatni 8 był pomijany).
 • Wyświetlanie operatora drugiego warunku w zdarzeniach.
v1.49d (24 lutego 2022)

Nazwa pliku: lc35_v1_49d.bin (558,1 KB)

UWAGA: Po aktualizacji firmware należy zweryfikować i skorygować ustawienia DIFF, Moc i energia, Zdarzenia i mnożnik dla czujników analogowych. W przypadku Zdarzeń dostępna jest nowa funkcja, Poprawki po aktualizacji, w Firmware i backup, która może być wykorzystana do łatwej aktualizacji skonfigurowanych zdarzeń do nowej wersji. W przypadku DIFF, mocy i energii należy wykonać zrzuty ekranu ich konfiguracji i po aktualizacji ponownie je skonfigurować ręcznie.

Dodano
 • 2 dodatkowe pomiary POWER i ENERGY, łącznie 6.
 • 3 dodatkowe pomiary DIFF, łącznie 6.
 • Możliwość włączenia/wyłączenia liczenia energii dla każdej grupy POWER/ENERGY.
 • Akcja COUNT ENERGYX do Scheduler, która włącza lub wyłącza liczenie energii. Może służyć do liczenia zużycia energii w określonych przedziałach czasu.
 • Możliwość włączenia SNMPv2 i SNMPv3 niezależnie od siebie.
 • Akcja OLED - SET SCREEN 1-4 w Zdarzeniach, która może być używana do wyświetlania alertów na ekranie OLED.
 • Okresowe wysyłanie odczytów PWM1-4, PWM1-4 Duty, POWER5-6, ENERGY5-6, DIFF4-6 w Kliencie MQTT.
 • Odczyty POWER5-6, ENERGY5-6, DIFF4-6 w zapytaniach Klienta HTTP, tekście na ekranie OLED i wiadomościach SMS GSM.
 • Odczyty POWER5-6, ENERGY5-6, DIFF4-6 do wykorzystania w DIFF.
 • Odczyty POWER5-6, ENERGY5-6, DIFF4-6 jako źródło w Zdarzeniach.
 • Odczyty POWER5-6, DIFF4-6 jako wejście w Regulatorze PID.
 • Działanie RESET ENERGY5-6 w Zdarzeniach i Scheduler.
 • Wysyłanie SMS potwierdzającego komendę SMS.
 • Usuwanie odebranych SMSów.
 • Informacja o sieci do której jest zalogowany modem oraz o sile sygnału w zakładace Port szeregowy - GSM.
 • Wyłączanie sterowanego wyjścia PWM przy wyłączeniu PID.
Zmieniono
 • Użycie odczytów DIFF w OLED/HTTP/GSM - zalecanym dzielnikiem dla nich jest teraz 3 (parametr A w formacie %XXXAB), co oznacza dzielenie przez 1000.
 • Identyfikatory źródeł cyfrowych w Zdarzeniach. Zaleca się użycie funkcji Poprawki po aktualizacji w zakładce Firmware i backup, po aktualizacji firmware (użyj jej raz po aktualizacji, przed jakąkolwiek zmianą zdarzeń).
Poprawiono
 • Obliczanie DIFF, zwłaszcza gdy jedno z wejść było innym DIFF.
 • Wysyłanie danych z niestandardowego modułu Modbus przez MQTT.
 • Wznawianie połączenia MQTT przy aktywnej opcji Wyślij przez modem GSM.
 • Przeliczanie INPA (mnożnik, kalibracja) pozwala na wyświetlanie wartości ujemnych.
v1.47a (30 listopada 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_47a.bin (553,6 KB)

Poprawiono
 • Odczyt temperatury z czujników I2C (poprawka błędu z SW 1.47).
 • Ponowna inicjalizacja BME280 po wystąpieniu krótkiego odłączenia (czujnik nie jest zainicjowany i wyświetla ciśnienie na poziomie 654.98 hPa).
v1.47 (10 listopada 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_47.bin (553,7 KB)

Dodano
 • Obsługa czujników AM2301B/AHT25/AHT20 na I2C.
 • Wyłączanie i włączanie części RF w module GSM w razie braku zasięgu przez 30 sekund.
v1.46 (28 października 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_46.bin (552,8 KB)

Dodano
 • Uptime do cyklicznego wysyłania po MQTT.
Poprawiono
 • Powrót wyjść do stanu poprzedniego (przy ustawionym Czasie powrotu) po załączaniu ich przez SNMP.
 • Wysyłanie stanu INPD po MQTT przy ustawionej negacji na wejściu (wysyłana wartość uwzględnia teraz negację).
v1.45b (12 października 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_45b.bin (552,7 KB)

Dodano
 • Punkt rosy (dew point) na stronie Wejścia, Status oraz jako źródło (wejście) w Zdarzeniach.
 • Wybór strony startowej/domowej rozszerzony o opcje Port szeregowy i Modbus.
 • Wyswietlanie nazwy hosta w tytule strony LK. W efekcie w przegladarce powinno być łatwiej rozróżniać LK najeżdzając tylko na tytuł karty.
 • Generowanie pliku wsparcia w zakładce Wsparcie, do załączania do zapytań o pomoc z konfiguracją LK.
Zmieniono
 • Działanie OLED ON/NEXT SCREEN w Zdarzeniach i Scheduler teraz tylko włącza ekran, jeśli był wyłączony, a przełącza na kolejny gdy już jest włączony. W związku z tym ustawianie cyklicznego zmieniania ekranów jest inne w przypadku, gdy czas wyświetlania jest krótszy od czasu występowania akcji (szczegóły w dokumentacji online).
Poprawiono
 • Tworzenie odpowiedzi z odczytami i ustawieniami Modbus (pliki json).
 • Wyświetlanie wyboru czujnika I2C, konkretnie BME680.
 • Problemy z boczną nawigacją w Firefox.
 • Położenie i stylizacja elementów do ustawienia widoczności elementów na stronie Status.
v1.45 (25 września 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_45.bin (545,4 KB)

UWAGA: Po wgraniu firmware konieczne zweryfikowanie i poprawienie ustawien w Zdarzeniach i Scheduler.

Dodano
 • W Zdarzeniach wartość akcji Reverse dla akcji powiązanych z wyjściami OUT, PWM lub zmiennymi EVENT.
 • W Scheduler wartość akcji Reverse dla akcji powiązanych z wyjściami OUT, PWM lub zmiennymi EVENT.
Zmieniono
 • W Zdarzeniach akcja rozdzielona na dwa parametry Działanie i Wartość, podobnie jak w Scheduler.
v1.44 (24 września 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_44.bin (544,8 KB)

UWAGA: Po wgraniu firmware konieczne zweryfikowanie i poprawienie ustawien w OLED i mnożników dla wejść analogowych w Wejściach.

Dodano
 • Obsługa 4 ekranów w OLED. Włączanie i przełączanie ekranów do skonfigurowania w Zdarzeniach i Scheduler, szczegóły w dokumentacji online.
 • Czas wyświetlania ekranu OLED, po którym ekran jest wygaszony. Czas jest liczony od włączenia lub przełączenia ekranu.
 • Wybór strony domowej/startowej (Status lub Status użytkownika).
 • Odczyty Modbus (m1-m30) widoczne na stronie Status.
Zmieniono
 • Formatowanie zmiennej Uptime (061), dla dzielnika A = 3, w postaci dd hh:mm:ss.
 • Konfiguracja widoczności elementów na stronie Status jest w pełni zawarta na stronie Status, pod przyciskiem Skonfiguruj widoczność elementów (uprzednio rozdzielona na stronach Wyjścia, Wejścia, PWM, Moc i energia).
Poprawiono
 • Zmienianie obrazka na stronie Status użytkownika.
v1.43e (8 września 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_43e.bin (539,2 KB)

Dodano
 • Datę w nazwie pliku backupu, w formacie lk3_settings_YYYY-MM-DD.bin.
 • Stan PWMów jako wejścia dla zdarzeń, dla trybu ON/OFF uwzględnia opcję aktywny niski.
Poprawiono
 • Ładowanie obrazka w Statusie użytkownika.
 • Generowanie backupu.
v1.43d (3 września 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_43d.bin (538,9 KB)

Poprawiono
 • Pobieranie i wyświetlanie danych w sekcji Port szeregowy - GSM SIM800L. Problemem polegał na braku danych przy pierwszej wizycie na tej stronie, jeśli moduł GSM był już wybrany.
v1.43c (26 sierpnia 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_43c.bin (538,8 KB)

Dodano
 • Przycisk restartu urzadzenia w zakladkce Firmware i backup.
Zmieniono
 • Zwiększono rozmiar kontekstu SSL, tak by funkcja Email znowu działała z pocztą Gmail. Uwaga, w przypadku aktywnego HTTPS i TLS w kliencie MQTT, wysyłanie emaili może nie działać poprawnie (niewystarczajacą ilość wolnego RAMu).
 • Nawigacja boczna jest podzielona na sekcje tematyczne.
v1.42c (28 czerwca 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_42c.bin (537,0 KB)

Poprawiono
 • Zapisywanie danych zawierających znak %, np. w polu hasła klienta MQTT.
v1.42b (10 czerwca 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_42b.bin (537,1 KB)

Dodano
 • Opcja 4800 dla bitrate przy niestandardowej konfiguracji modułu Modbus.
Zmieniono
 • Usunięto funkcję upgrade WWW - w celu wgrywania pliku WWW należy używać, np. polecenia curl.
 • Wprowadzanie nazw pól w niestandardowej konfiguracji modułu Modbus (limit 15 znaków sprawdzany jest również podczas edycji formularza, nie tylko przy zapisie).
Poprawiono
 • Zapisywanie formularza GSM.
 • Ustawianie nazw pól (istniała szansa, że podczas wpisywania wartości zostanie ona zastąpiona wartością odświeżoną z urządzenia).
 • Zapisywanie formularza klienta MQTT ze znakami specjalnymi w nazwie użytkownika lub haśle.
 • Zapobieganie ustawiania pustych pól jednostek w niestandardowej konfiguracji modułu Modbus (skutkowało to korupcją wprowadzonych danych).
v1.40 (12 maja 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_40.bin (538,1 KB)

UWAGA: Po wgraniu firmware konieczne ustawienie pól Login i Hasło w Kliencie MQTT.

Dodano
 • Pole do ustawiania APN dla modemu GSM, format "apn","user","password", np. "internet","","".
 • Obsługa czujnika ozonu GMQ125 w Serial Port (nie sprawdzona z czujnikiem).
 • Obsługa BME680 (obecnie niewłaściwy pomiar ciśnienia i brak pomiaru IAQ).
 • Możliwość wprowadzania wieloliniowych tekstów emaili i SMSów.
 • Możliwość wprowadzania wartości zmiennych w tekście emaili i SMSów, podobnie jak w Kliencie HTTP i OLED (%XXXA).
 • Wyświetlanie nazw zdefiniowanych przez użytkownika przy opcji Działanie w Zdarzeniach, przy opcji U w Moc i energia.
 • Opcje ENERGY1-4, m1-10 dla pola Źrodła w Zdarzeniach.
 • Opcje RESET ENERGY1-4 dla pola Działanie w Zdarzeniach.
 • Opcja Opóźnienie między odczytami rejestrów dla niestandardowej konfiguracji modułu Modbus.
 • Wysyłanie pakietu DISCONNECT przy zamykaniu połączenia MQTT w wyniku spodziewanej akcji (restart urządzenia, zmiana ustawień klienta MQTT).
Zmieniono
 • Zwiększono maksymalną ilość znaków w polu Login do 99 i w polu Hasło do 199 w Kliencie MQTT.
 • Zwiększono SSL_MAX_CONTENT_LEN do 4096 w celu obsługi większych certyfikatów w TLS.
Poprawiono
 • Obsługa modułu SIM800L.
 • Sprawdzanie dostępności nowego firmware - nie pokazuje informacji o nowym firmware, jeśli jest już na urządzeniu (v1.38b pokazywało wersje v1.38b jako nową).
 • Zmniejszono pole Docs Helper na małych ekranach, tak by nie zakrywało bocznej nawigacji.
 • Stos TCP/IP (LWIP), poprawki wewnętrzne.
 • LK uruchamia inne usługi/połączenia (HTTP, Discovery, MQTT, itp.) dopiero po ustawieniu adresu IP (statycznie, z DHCP lub domyślny jak DHCP nie przyzna adresu).
 • Zapamiętywanie stanu PWM po restarcie.
v1.38b (24 marca 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_38b.bin (530,9 KB)

UWAGA: Po wgraniu firmware konieczne ustawienie pól Login i Hasło w Kliencie MQTT.

Zmieniono
 • Zwiększono maksymalną ilość znaków w polu Login i Hasło w Kliencie MQTT do 63.
Poprawiono
 • Wyświetlanie nazw zdefiniowanych przez użytkownika przy listach wyboru.
v1.38a (17 marca 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_38a.bin (530,8 KB)

Dodano
 • Konta użytkowników (poza administratorem) mają dostęp tylko do zapytań outs.cgi (kontrola wyjść).
Poprawiono
 • Wybieranie odczytów do wysłania w kliencie MQTT.
 • Przesyłanie odczytów z niestandardowych modułów Modbus przez MQTT z uwzględnieniem dzielników.
v1.38 (15 marca 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_38.bin (530,4 KB)

Dodano
 • Obsługa wagi RHEWA 82comfort przez port szeregowy (odczyt dostępny w Kliencie HTTP i OLED).
 • DIFF3 i Modbus m1-m30 dostępne przez SNMP.
 • Obcinacz (parametr B) może być używany dla Daty i Czasu w OLED.
 • Właściwość Alternatywna nazwa podmiotu do wbudowanego certyfikatu dla protokołu HTTPS. Rozwiązuje problem w Chrome na Linuksie, gdzie trudno było uzyskać dostęp do strony LK przez HTTPS.
 • Funkcja Dowiedz się więcej do paska nawigacyjnego strony internetowej, który zawiera linki do różnych stron dokumentacji, w zależności od aktualnie wyświetlanej strony.
Zmieniono
 • Cofnięto zmianę z SW 1.36 dotyczącą ustawiania wyjść z funkcji reboot. Teraz ustawia stan wyjścia na 0 (domyślnie wyłączony).
 • Cofnięto zmianę z SW 1.36 dotyczącą działania zdarzeń o tym samym Działaniu związanym z OUT, PWM, EVENT. Teraz każde zdarzenie jest niezależne i aby powiązać wiele zdarzeń ze sobą, trzeba to zrobić w sposób jawny, np. za pomocą zmiennych EVENT i dodatkowego zdarzenia na nich.
 • Akcja AutoSwitch w zdarzeniach teraz zapamiętuje stan wyjścia przed włączeniem funkcji AutoSwitch i ustawia ten stan, gdy zdarzenie nie jest już aktywne.
Poprawiono
 • Żądania HTTP POST z dłuższymi danymi nie powodują już ponownego uruchomienia LK.
v1.36 (23 lutego 2021)

Nazwa pliku: lc35_v1_36.bin (527,2 KB)

UWAGA: Ze względu na znaczące zmiany ustawienia w zakładkach Modbus, Klient MQTT, Klient HTTP, OLED, Moc i energia muszą być zweryfikowane i poprawione po aktualizacji.

Dodano
 • Mapowanie do 30 odczytów Modbus do wykorzystania w kliencie HTTP, kliencie MQTT, OLED, VOLED, oraz piersze 4 mapowania w ustawieniach mocy i energii. Mapowanie polega na przypisaniu wybranego odczytu z danego slotu do zmiennej m1 - m30, pod którą będzie dotstępny w wymienionych funkcjach.
 • Konfiguracja do 3 niestandardowych (custom) urządzeń Modbus. Możliwe eksportowanie konfiguracji do pliku i importowanie z pliku. Przykładowe pliki dostępne w dokumentacji online.
 • Wybór mocy Power1-4 jako Wejście w PID.
 • Zapis stanu zmiennych Event do backupu.
 • Zmienne Event4-8 do wyboru jako Działanie w Schedulerze.
 • Komenda HTTP vout do ustawiania stanu zmiennych Event (/outs.cgi?voutX=Y, gdzie X=0-7, Y=0-1).
 • Możliwość wyboru DIFF1-3 jako składnika operacji DIFF z wyłączeniem jej samej, tzn. DIFF1 nie może być wybrany jako składnik w DIFF1 tylko DIFF2 i DIFF3.
Zmieniono
 • Funkcja Modbus zmieniona z możliwością obsługi do trzech niezależnych urządzeń na jednej magistrali Modbus.
 • Odniesienia do Modbus/SDM, np. w ustawieniach mocy i energii wymagają ustawienia mapowania w zakładce Modbus.
 • Zmieniono format wstawiania wartości w kliencie HTTP i OLED na %XXXAB z %XXAB. Numery odczytów zostały również zmienione powyżej 67 włącznie.
 • Nazwy tematów MQTT na które są wysyłane dane zmienione z sdm1 - sdm14 na m1 - m14 oraz nowe m15 - m30.
 • Działanie zdarzeń dla opcji Działanie z OUT, PWM, EVENT. Aktywne zdarzenia o tym samym działaniu, np. OUT1=0 są rozpatrywane razem przy każdej zmianie ich warunków z priorytetem dla działania zdarzenia którego warunki są spełnione. Poprzednio stosowane było działanie z zdarzenia, którego stan warunków zmienił się ostatnio.
 • Mnożnik wejść analogowych może przyjmować wartości ujemne.
 • W funkcji Watchdog ustawienie Limit restartów na 0, będzie skutkowało zniesieniem limitu (restarty mogą się wykonywać bez końca).
 • Komenda reboot (sms z nakładką GSM) oraz autoswitch zamiast Zamiast ustawiać stan na 0, wykonuje negację.
 • Plik sdm.xml zawiera pierwsze 14 odczytów z 1 slotu Modbus. Kompletne dane w plikach json.
Poprawiono
 • Funkcja PID, działa poprawnie z aktywnym Modbus (mniejsze obciażenie CPU).
 • Wysyłanie powiadomień email (w skrajnych przypadkach mogły obciążyć LK do tego stopnia, że serwer www przestawał odpowiadać).
 • Działanie stosu TCP.
 • Działanie Basic Authentication.
 • Szybkość działania serwera www (pliki json/xml są szybciej generowane).
 • Zmienianie nazwy T1, H1, P1.
v1.32c (25 listopada 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_32c.bin (507,8 KB)

Dodano
 • Obsługa falowników Sofarsolar w Modbus.
 • Możliwość wyboru VCC w DIFF.
 • Operacja mnożenia i dzielenia w DIFF.
Zmieniono
 • Zwiększono ilośc numerów do powiadomień SMS do 4. Przy wpisywaniu należy rozdzielić numery znakiem dwukropka :.
Poprawiono
 • Odczyt w Modbus.
 • Zapisywanie odczytów z czujników podłączonych do portu szeregowego. W efekcie poprawione działanie funkcji wirtualny OLED.
 • Działanie zmiany jednostki W <==> kW dla pomiarów SDM (zakładka Moc i Energia).
 • Obsługa odczytu konsoli modułu GSM na stronie WWW (GSM w Port szeregowy).
 • Ustawianie adresu IP po resecie ustawień do domyślnych (z i bez serwera DHCP).
v1.31 (22 października 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_31.bin (497,3 KB)

Dodano
 • Obsługa Digest Authentication w kliencie HTTP.
 • Wirtualny OLED w zakładce OLED (może nie działać z podłączonym czujnikiem CO2 - zostanie naprawione w następnej wersji).
Poprawiono
 • Obsługa żądania POST, gdy uwierzytelnianie jest włączone w zakładce Dostęp (Basic Authentication), na przykład zapisywanie listy schedulera lub listy użytkowników.
v1.30 (13 października 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_30.bin (492,1 KB)

Dodano
 • Możliwość ustawienia stanów wyjść OUT i PWM w Modbus TCP.
 • Opcja pozwalająca na wprowadzanie znaku % bez wstawiania zmiennych w kliencie HTTP (przy włączonej opcji aby wstawić zmienną należy wpisać %%).
 • Sterowanie wypełnieniem sygnału PWM w zależności od ustawionego czasu. Po załączeniu wypełnienie startuje od 0 i po określonym czasie osiąga zadaną wartość.
 • Możliwość wysyłania danych MQTT przez modem GSM, z TLS jak i bez.
 • Wybór czy pamiętać (z supercapem) stan wyjść po restarcie czy nie (zakładka Wyjścia).
 • Reset zmierzonej energii E1-E4 w Schedulerze.
Zmieniono
 • Zwiększenie ilości danych w zapytaniu GET w kliencie HTTP z 255 do 511 znaków (liczba znaków jest sprawdzana przy wpisatwaniu).
Poprawiono
 • Odczyt rejestrów w Modbus TCP.
 • Zliczanie impulsów na wejściach INPDx.
 • Załączanie wyjść po resecie po ustawionym czasie.
 • Zliczanie energii przez liczniki SDM.
v1.28d (10 września 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_28d.bin (487,8 KB)

Dodano
 • Zmienna data w OLED i kliencie HTTP w dwóch formatach:
  • rrrr-mm-dd dla dzielnik = 0
  • rrrrmmdd dla dzielnik = 1
 • Zmienna czas w OLED i kliencie HTTP w dwóch formatach:
  • hh:mm:ss dla dzielnik = 0
  • hhmmss dla dzielnik = 1
Poprawiono
 • Zmiana bitrate w SDM120 - Modbus.
 • Wyświetlanie daty i czasu na OLED i kliencie HTTP.
v1.28a (3 sierpnia 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_28a.bin (487,1 KB)

Dodano
 • Częściowe wsparcie dla falowników Sofarsolar i GTIL przez Modbus.
 • Obsługa sterownika temperatury Danfos EKC202C przez Modbus. Odczyt danych przez MQTT (komenda modbusread na temat /cmd i odpowiedź na /cmdr) lub przez HTTP (/json/modbus_ekc202c.json).
 • Obsługa Basic authentication w kliencie HTTP. Przykład wpisu: admin:pass@adres.ip:80/xxxxxxxxx.
 • Możliwość wyświetlenia na OLED i przesłania przez klienta HTTP daty i godziny (kody odczytów 84 i 83).
Poprawiono
 • Pola Użytkownik, Od, Do, Temat w sekcji E-mail zostały rozszerzone do 64 znaków.
 • Uwierzytelnianie w urządzeniu (Basic authentication).
 • Odczyt Epever Tracer przez Modbus (błąd z wersji 1.28).
v1.24 (10 kwietnia 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_24.bin (478,7 KB)

Dodano
 • Opcję pominięcia strony logowania, dostępne w zakładce Ustawienia -> Automatyczne logowanie.
 • Komendę mqtt do restartu LK.
 • Nowe urządzenie (Epever tracer1210 - ładowarka solarna) do obsługi przez Modbus.
 • 3 dodatkowe pola z numerami telefonów do wysylania smsów. W zdarzeniach sms1 -> wiadomość1 i numer1, sms2 -> wiadomość2 i numer2, itd.
Poprawiono
 • Ustawianie energii.
v1.22c (10 marca 2020)

Nazwa pliku: lc35_v1_22c.bin (476,4 KB)

Dodano
 • Wybór jednostek dla Mocy i energii: W, kW, l/min, m3/min.
 • Możliwosć zmiany czestotliwości magistrali I2C dla sensorów i OLEDa. Niższa częstotliwość dla sensorów pozwala wydłużyć przewody. Włączenie OLED wymusza minimalną częstotliwość 50kHz. Jeśli sensory pracują poprawnie, proszę nie zmieniać częstotliwości (funkcja eksperymentalna).
Poprawiono
 • Odczyt wartości przez DIFF i zapis ustawień na DIFF3.
 • Odczyt z ACS709.
 • Wyświetlanie statusu EVENT w Zdarzeniach.
v1.21 (27 grudnia 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_21.bin (461,0 KB)

Dodano
 • Nagłówek do emaila, tak żeby wysyłał polskie znaki Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed;Content-Transfer-Encoding: 8bit;Content-Language: pl (jak sugerował użytkownik rpce).
 • Obsługę czytnika kodów kreskowych oraz QR (np. YHDM300) przez port szeregowy. Odczytany kod jest automatycznie wysyłany przez mqtt.
 • Obsługę ultradźwiękowego czujnika odległości JSN-SR04T-2.0, pracującego w Mode 2. Dodany także do Zdarzeń.
 • Sekcję Wysyłane przy zmianie w zakładce Klient MQTT, zawierającą INPT1, INPT2 i BARCODE. Dane mqtt są wysyłane, gdy nastąpi zmiana na tych wejściach.
 • Trzy dodatkowe powiadomienia email w Zdarzeniach (eMail 1 - eMail 4). Każde wyjście eMail x ma dwa pola tekstowe - pierwsze wysyłane przy aktywacji zdarzenia, drugie przy deaktywacji (tak jak w sekcji SMS). Pola tekstowe są w zakładce E-mail.
 • Możliwość wstawiania zmiennych w wysyłanym tekście email, tak samo jak w zakładkach OLED i Klient HTTP.
 • Zapamiętywanie stanu wszystkich wyjść (OUT0-OUT5, PWM0-PWM3) po zaniku zasilania, jeśli mamy podłączoną baterię backupową do dwu-pinowego złącza umieszczonego zaraz za wejściami INPDx.
Poprawiono
 • Wysyłanie stanu Eventów przez mqtt w Zdarzeniach.
 • Ustawianie wejść w DIFF2 i DIFF3 po restarcie.
 • Ustawianie mocy w zakładce Moc i Energia (w wersji 1.19 mnożył razy 1000).
 • Ponowne łączenie po rozłączeniu z serwerem mqtt.
 • Obsługę GSMa na portcie szeregowym.
v1.19 (8 listopada 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_19.bin (457,4 KB)

UWAGA: po upgradzie kontrolerów w wersji HW 3.5 i 3.6 konieczny może być reset do ustawień fabrycznych do poprawnego działania jeśli wykorzystywany był Port Szeregowy.

Dodano
 • Szyfrowanie TLS (dawniej SSL) dla HTTPS, EMAIL (port 465), MQTTS (port 8883), SNMP v3. Włączanie szyfrowania w zakładce Sieć wydłuży początkowe ładowanie strony do ponad 1s. Należy przy tym zaakceptować certyfikat, który nie pochodzi od zaufanego CA. W zależności od przeglądarki informacja o szyfrowanym połączeniu (kłódka) będzie widoczna lub nie. Połączenie jednak jest szyfrowane, pokazuje to także zielona kłódka po lewej stronie górnej belki na stronie Lan Kontrolera.
 • VIN do wyboru w pomiarze Moc i Energii.
 • Edycja czujników 1-Wire. Każdorazowe przyciśnięcie przycisku Odczytaj identyfikator ... pokaże adres kolejnego czujnika.
 • Edycja wpisów w Zdarzeniach.
 • Edycja wpisów w Schedulerze.
 • MQTT CONNECTION jako źródło w Zdarzeniach. Główne zastosowanie to praca autonomiczna lub sterowanie przez serwer mqtt.
 • MQTT jako wyjście w Zdarzeniach. Wysyła dane mqtt w momencie gdy wybrane wejście wygeneruje zdarzenie. Główne zastosowanie to alerty z czujników.
 • MQTT odbiera tematy EVENT1-8 w celu wysterowania zdalnie danego zdarzenia wirtualnego, np. event1=1 lub event1=0. Pomocne przy bardziej zaawansowanym zdalnym sterowaniu przez serwer.
 • MQTT wysyła czas impulsu na temat inpt1 i inpt2 gdy jest zaznaczona opcja Czas impulsu w opcjach dla INPD.
 • Możliwość wpisania (przy czujniku ciśnienia) wysokości nad poziomem morza w celu wyświetlania ciśnienia znormalizowanego. Pozostawienie 0 wyświetla wartość bezwzględną jak do tej pory.
 • DIFF3, może mieć zastosowanie do pomiarów napięcia poszczególnych akumulatorów w baterii 48V.
 • Dodanie wskazań mocy liczników SDM120M i SDM72 w pomiarze mocy i energii, umożliwia to śledzenie bilansu i dalej sterowanie obciążeniem przy zmianach miedzy importem/exportem energii zwłaszcza przy instalacjach PV.
 • Moce POWER1-4 jako nowe żródło w zdarzeniach, zastosowanie jak wyżej.
 • Edycja Slave ID w Modbus RTU, pozwala na podłączenie kilku różnych czujników na magistrali.
 • Wydzielenie urządzeń (liczniki SDM) Modbus RTU (RS485) do panelu Modbus. Konwerter RS485 w wersji HW3.7 może pracować na wolnych pinach IDC10-1: GPIO1 (pin10) do Tx i GPIO2 (pin8) do Rx konwertera. W wersjach HW3.5 i 3.6 konwerter może pracować tylko na pinach UART Tx, Tx jak do tej pory. Zwolenienie portu szeregowego dla Modbusa pozwala na jednoczesne podłączenie, np. liczników energii i modułu GSM.
Poprawiono
 • Wydłużono oczekiwanie DHCP z 2 do 4 sekund.
 • Zapis OLED na I2C.
 • Nowa bibioteka MQTT, uwzględniająca funkcję LWT.
 • Ładowanie pliku backupu.
 • Zapis schedulera.
 • Automatyczna zmiana czasu letni/zimowy.
v1.11 (25 sierpnia 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_11.bin (364,3 KB)

Dodano
 • Modbus TCP serwer (wersja testowa). Pozwala odczytywać wszystkie czujniki i wejścia/wyjścia Lan Kontrolera poprzez kontroler Modbus, np. Siemens LOGO.
v1.10a (25 sierpnia 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_10a.bin (358,1 KB)

Dodano
 • Obslugę licznika energii SDM72D-M - komunikacja Modbus RTU.
 • Obsługę ZMPT101 (AC meter) dla wejść INPA5 i INPA6 (możliwy pomiar mocy dla 3 faz).
v1.09b (31 lipca 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_09b.bin (357,8 KB)

Dodano
 • Pomiar czasu na wejściach INPD1 i INPD3. Do uruchomienia funkcji należy zaznaczyć checkbox Czas impulsu przy wymienionych wejściach oraz dołączyć odpowiednio INPD2 lub INPD4 do masy (po włączeniu urządzenia). Każdorazowe zwarcie (reset) na wejściach INPD1 i INPD3 będzie wyzwalać pomiar czasu, pokazywany w oknie. Rodzielczość 1s. Funkcja do wykorzystania do pomiarów, np. cyklów pracy maszyn i urządzeń.
v1.08b (11 lipca 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_08b.bin (357,4 KB)

Dodano
 • DS7 i DS8 do DIFF1 i DIFF2.
 • Oprócz plików xml z parametrami/danymi LK3 zwraca także pliki w formacie json.
Poprawiono
 • Wyświetlanie strony.
 • Odczyt na 1-Wire.
 • Pomiar na czujnikach SCT, ZMPT.
 • Pomiar PT1000 na INPA1 i INPA2.
v1.06b (10 czerwca 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_06b.bin (337,3 KB)

Poprawiono
 • Przesunięcie symboli przy czujniku wilgotności.
 • Działanie wejść analogowych przy pomiarach napięć stałych i zmiennych.
v1.05b (13 maja 2019)

Nazwa pliku: lc35_v1_05b.bin (336,9 KB)

Firmware z nowym interfejsem użytkownika!

Dodano
 • Obsługę nowych czujników WCS1800 i HVSR25.
Zmieniono
 • Całkowicie nowy wygląd www, z ujednoliconym wyglądem stron, poprawioną skalowalnością, zaktualizowanymi tłumaczeniami.
Poprawiono
 • Problemy z logowaniem.
 • Odczyt energii po włączeniu.
 • Zapis SMS w zakładce GSM.
 • Checkboxy MQTT.