GSM Kontroler v4.2

Opis

Wyróżniającą się cechą nowego GSM Kontrolera jest konfiguracja przez stronę www.
Nauczeni doświadczeniem ze sprzedaży poprzednich wersji GSM Kontrolerów wiemy, jak trudne może być ich skonfigurowanie. Dlatego w przypadku nowego urządzenia chcieliśmy zredukować tę operację do prostego wyboru na stronie internetowej, tak jak w przypadku Lan Kontrolera.

Nie są potrzebne żadne dodatkowe kable, instalacja sterowników ani specjalne oprogramowanie. Klient po prostu wkłada kartę SIM, włącza urządzenie, loguje się do swojego konta i wpisując numer identyfikacyjny swojego urządzenia po raz pierwszy dodaje go do listy swoich urządzeń.
Dalsze ustawienia dokonuje się poprzez stronę konfiguracyjną na serwerze mqtt.ats.pl. Strona korzysta z protokołu MQTT do komunikacji z urządzeniem wykorzystującym transmisję danych GPRS.
W przypadku, gdy karta SIM nie korzysta z domyślnych ustawień dostępu do Internetu, w procedurze instalacji informujemy, jak zmienić ustawienia urządzenia za pomocą wiadomości SMS.

Tryby pracy

  • Sterowanie przez połączenie z autoryzowanego numeru (w efekcie włączy przekaźnik i np. otworzy bramkę).
  • Sterowanie i otrzymywanie informacji przez SMS.
  • Sterowanie i odbieranie danych przez serwer z wykorzystaniem protokołu MQTT.
  • Lokalna automatyka z wykorzystaniem warunków ustawionych na urządzeniu, które mogą skutkować np. załączeniem wyjścia w zależności od odczytu czujnika.

GSM Kontroler może pracować we wszystkich tych trybach jednocześnie!

Usługa hostingu dla urządzeń Tinycontrol

Serwer mqtt.ats.pl jest naszym autorskim rozwiązaniem pozwalającym nie tylko w prosty sposób konfigurować GSM Kontroler, ale także oferuje pakiet usług dopełniających funkcjonalność urządzeń Tinycontrol, w oparciu o protokół MQTT.

Usługa obecnie oferuje następujące funkcje:

  • Zbieranie danych z obsługiwanych urządzeń oraz prezentowanie ich na wykresie lub tabeli, z możliwością eksportu danych.
  • Definiowanie reakcji na przychodzące dane z warunkami dotyczącymi wartości, czasu. Przy ich pomocy można sterować jednym urządzeniem w zależności od odczytów z innego urządzenia.
  • Definiowanie zadań do wykonania w wybrane dni tygodnia o określonych godzinach (mogą być powiązane z reakcjami).
  • Podgląd danych z obsługiwanych urządzeń i sterowanie nimi zdalnie za pomocą serwisu WWW lub aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna

Prosta aplikacja na telefon znacząco rozszerza możliwości użycia urządzeń Tinycontrol. W każdej chwili można sprawdzić odczyt czujnika lub wejścia logicznego. Wkrótce będzie także możliwe sterowanie wyjściami.