tcPDU

Zarządzalna listwa zasilająca z monitorowaniem zużycia energii w standardzie Rack 19 cali.

  • 7 gniazdek elektrycznych zarządzanych niezależnie przez protokoły HTTP, SNMP lub MQTT.
  • Komunikacja przez interfejs Ethernet 10/100Mb.

Proste zarządzanie

tcPDU można w pełni skonfigurować ze strony internetowej, dostępnej na wbudowanym serwerze WWW.

Możliwe jest również wysyłanie dowolnych poleceń do urządzenia poprzez protokół HTTP (z pominięciem strony internetowej) lub MQTT (po skonfigurowaniu połączenia).

Funkcje

tcPDU obsługuje różne czujniki, pozwala monitorować moc i energię oraz stan bezpiecznika.

1-Wire i I2C: Czujniki temperatury DS18B20 oraz czujnik temperatury i wilgotności AM2301B.

Wejścia logiczne: Kontaktrony i inne czujniki sygnalizujące poprzez zwarcie wejścia do masy.

Pomiar mocy i energii: Pomiar mocy czynnej i biernej, napięcia, prądu oraz obliczanie energii dla wszystkich gniazd razem wziętych.

Bezpiecznik: Monitorowanie napięcia za bezpiecznikiem - umożliwia dodanie reguły i powiadomienie o zadziałaniu zabezpieczenia i odcięciu zasilania podłączonych do tcPDU urządzeń.

Warianty

Obecnie tcPDU dostępne jest w wariantach z różnymi gniazdami - typu E i typu F (Schuko).

Typ E

Typ F (Schuko)

Wyjścia

Ustawienie wielu opcji dla wyjść takich jak powrót po zadanym czasie, okresowe przełączanie, załączanie z opóźnieniem po załączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

Zdarzenia

Urządzenie posiada bardzo rozbudowaną funkcję programowania pracy po spełnieniu warunku na jednym z czujników. Obecnie możemy jednocześnie sprawdzić warunki na dwóch wejściach z 3 warunkiem i ustawić między nimi operator logiczny. Jako wyjście zdarzeń można wysterować wyjście OUT lub PWM, wysyłać wiadomość e-mail lub SMS, wysyłać trap SNMP, wysyłać polecenie MQTT lub HTTP. Dostępne są również wyjścia wirtualne, które można wykorzystać do bardziej złożonych konfiguracji zdarzeń. Możemy wygodnie konfigurować i dodawać kolejne linie naszego programu.

Dowiedz się więcej

Harmonogram

Harmonogram może być przydatny w wielu aplikacjach, umożliwiając włączanie/wyłączanie urządzeń o określonej godzinie lub na określony czas. Oczywiście możemy też przełączać wirtualne wyjścia VAR, włączać lub resetować liczniki energii do inteligentnego dobowego zliczania energii lub w określonych taryfach. Nowy wygląd Harmonogramu ułatwia jego obsługę, oferuje szerokie możliwości ustalania czasu akcji nie tylko w cyklu tygodniowym, ale także dziennym, miesięcznym, a nawet rocznym.

Dowiedz się więcej

Watchdog

Unikalną cechą listwy jest watchdog - monitorowanie ustawionych adresów IP i w przypadku braku odpowiedzi ping - resetowanie przypisanych gniazd sieciowych.

Dowiedz się więcej

Moc i energia

Urządzenie posiada monitor energii pokazujący aktualne napięcie sieciowe, prąd i moc czynną/bierną oraz obliczoną pobraną energię łącznie dla urządzenia wraz z zasilanymi urządzeniami. Można resetować energię, np. do monitorowania dziennego zużycia i włączania/wyłączania liczników o określonych porach w celu monitorowania różnych taryf.

Dowiedz się więcej

Usługa mqtt.ats.pl

Jest naszym autorskim rozwiązaniem dopełniającym funkcjonalność urządzeń Tinycontrol, w oparciu o protokół MQTT.

Dostęp jest bezpłatny do samodzielnego użytku - wszystkie funkcje są dostępne z pewnymi ograniczeniami, ale możemy je dostosować do Twoich potrzeb po kontakcie.

Usługa oferuje obecnie następujące funkcje:

  • Zbieranie danych z urządzeń oraz prezentowanie ich na wykresie lub tabeli, z możliwością eksportu danych.
  • Definiowanie reakcji na przychodzące dane z warunkami dotyczącymi wartości, czasu. Przy ich pomocy można sterować jednym urządzeniem w zależności od odczytów z innego urządzenia.
  • Definiowanie zadań do wykonania w wybrane dni tygodnia o określonych godzinach (mogą być powiązane z reakcjami).
  • Podgląd danych z obsługiwanych urządzeń i sterowanie nimi zdalnie za pomocą serwisu WWW lub aplikacji mobilnej.