Przykłady zastosowania

ISP

 • Watchdog do sprawdzania połączenia Ethernet i ewentualnego resetu urządzeń.
 • Kontrola temperatury lub obecności osób w serwerowni i zdalna lub automatyczna reakcja.
 • Przekazywanie warunków pogodowych przy okazji obrazów z kamer IP.

Automatyka domowa

 • Automatyczne włączanie pieca, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, i wyłączanie, gdy wzrośnie.
 • Sterowanie włączeniem/wyłączeniem oświetlenia lub innych urządzeń zdalnie, według programu czy przy zmierzchu lub o świcie, sterowanie jasnością.
 • Sterowanie włącz/wyłącz jednocześnie z wyłączników ściennych oraz z urządzenia.
 • Wyłącznik zmierzchowy.
 • Sterowanie nawadnianiem – koniec z uciążliwym zaglądaniem do garażu aby zmodyfikować czas podlewania – teraz zrobimy to zza biurka.

Instalacje i przemysł

 • Kontrola temperatury i ewentualna prosta automatyka instalacji CO.
 • Kontrola temperatur i ciśnienia oraz ewentualna prosta automatyka instalacji solarnej.
 • Pomiary temperatur, energii i wykrywanie sytuacji awaryjnych w instalacjach pomp ciepła.
 • Monitoring napięcia zasilającego i ewentualne automatyczne przełączanie na źródła zapasowe.
 • Zdalna kontrola zużycia energii poprzez wyjście impulsowe licznika energii elektrycznej.
 • Zdalny monitoring pracy maszyny, określanie i porównywanie długości trwania cykli maszyn, wykrywania sytuacji awaryjnych, pomiar zużycia energii na cykl wytwarzania elementu.
 • Zdalne włączanie odległych urządzeń z prostego panelu operatorskiego.
 • Zdalne (przez sieć kablową lub bezprzewodowo) przekazywanie poleceń dla wyjścia jednego Lan Kontrolera z wejścia lub zdarzenia innego Lan Kontrolera.

Energetyka odnawialna i oszczędzanie energii

 • Monitoring mocy i energii, jest np. możliwość pracy z licznikami 2-kierunkowymi i załączania obciążenia (lokalne przez przekaźniki bądź przez http, mqtt) kiedy mamy nadwyżkę energii oddawaną do sieci.
 • Regulacja pracy pomp ciepła, klimatyzatorów według lokalnego lub zdalnego harmonogramu i pomiaru temperatury, zdalne wyłączanie, włączanie – jako element regulacyjny można wykorzystać dołączanie przekaźnikiem rezystora do istniejącego w urządzeniu pomiaru na termistorze.
 • Pomiary pracy instalacji fotowoltaicznej.
 • Pomiary pracy turbiny wiatrowej.
 • Prosta kontrola baterii akumulatorów, pomiar każdego akumulatora w baterii 48V.
 • Pomiar zużycia energii przez odbiorniki prądu stałego.

Agrotechnika

 • Monitorowanie i sterowanie temperaturą i wilgotnością w szklarniach.
 • Cykliczne sterowanie pracą karmników i innych urządzeń w hodowli.
 • Nawadnianie.