Premiera: Ulepszona obudowa, zaawansowany sprzęt — Przedstawiamy nowy LAN Kontroler LK4.0.
Nowy LK4 integruje nasze wcześniejsze doświadczenia z IoT w jednym uniwersalnym urządzeniu. Stanowi płynną kontynuację poprzedniej serii LAN Kontrolera, teraz w wygodniejszej formie.

LK4 - uniwersalny kontroler IoT

Podwójny interfejs komunikacyjny

Możesz korzystać z przewodowego połączenia Ethernet, bezprzewodowego Wi-Fi lub obu jednocześnie.

Dostępny jest również wariant z łącznością LTE.

Proste zarządzanie

LAN Kontroler v4 można w pełni skonfigurować ze strony internetowej, dostępnej na wbudowanym serwerze WWW.

Możliwe jest również wysyłanie dowolnych poleceń do urządzenia poprzez protokół HTTP (z pominięciem strony internetowej) lub MQTT (po skonfigurowaniu połączenia).

Interfejsy

LAN Kontroler v4 obsługuje wiele interfejsów, co pozwala na podłączenie wielu różnych modułów i czujników.

Interfejsy 2

LAN Kontroler v4 obsługuje wiele interfejsów, co pozwala na podłączenie wielu różnych modułów i czujników.

1-Wire: Czujniki temperatury DS18B20.

I2C: Czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, cząstek stałych i CO2.

Wyjścia: 4 wyjścia typu otwarty kolektor do sterowania przekaźnikami.

Wyjścia PWM: 3 wyjścia PWM z opcją sterowania przekaźnikowego.

Zdarzenia

Urządzenie posiada bardzo rozbudowaną funkcję programowania pracy po spełnieniu warunku na jednym z czujników. Obecnie możemy jednocześnie sprawdzić warunki na dwóch wejściach z 3 warunkiem i ustawić między nimi operator logiczny. Jako wyjście zdarzeń można wysterować wyjście OUT lub PWM, wysyłać wiadomość e-mail lub SMS, wysyłać trap SNMP, wysyłać polecenie MQTT lub HTTP. Dostępne są również wyjścia wirtualne, które można wykorzystać do bardziej złożonych konfiguracji zdarzeń. Możemy wygodnie konfigurować i dodawać kolejne linie naszego programu.

Dowiedz się więcej

Harmonogram

Harmonogram może być przydatny w wielu aplikacjach, umożliwiając włączanie/wyłączanie urządzeń o określonej godzinie lub na określony czas. Oczywiście możemy też przełączać wirtualne wyjścia VAR, włączać lub resetować liczniki energii do inteligentnego dobowego zliczania energii lub w określonych taryfach. Nowy wygląd Harmonogramu ułatwia jego obsługę, oferuje szerokie możliwości ustalania czasu akcji nie tylko w cyklu tygodniowym, ale także dziennym, miesięcznym, a nawet rocznym.

Dowiedz się więcej

Wyjścia

Ustawienie wielu opcji dla wyjść takich jak powrót po zadanym czasie, okresowe przełączanie, załączanie z opóźnieniem po załączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

PWM i Regulatory

Oprócz sterowania wypełnieniem PWM są dostępne automatyczne regulatory działające poprzez sterowanie PWM. Regulator PID - ma na celu ustawienie wybranego wejścia np. temperaturę, na stałym poziomie, kontrolując cykl pracy PWM. Regulator mocy, ustawia wielkość mocy obciążenia poprzez sterowanie PWM w celu utrzymania stałego poziomu mocy na wejściu, np. zgodnie z pomiarem miernika mocy. Regulator napięcia (może pracować dla 1 fazy lub 3 faz) sprawdza wartość napięcia AC i proporcjonalnie załącza obciążenie tak, aby napięcie nie zostało przekroczone dla wprowadzonej wartości. Funkcja ta zapewnia również możliwość regulacji czasu pomiaru napięcia oraz obciążenia PWM przy opóźnieniu. Głównym zastosowaniem regulatora jest zapobieganie wyłączaniu instalacji PV w miejscach o dużo wyższym od standardowego napięciu w sieci AC.

Dowiedz się więcej

Modbus

Urządzenie umożliwia odczyt danych z wielu urządzeń i czujników poprzez magistralę Modbus RTU (RS485). Oprócz gotowych opcji wyboru kilku liczników energii lub inwerterów PV, istnieje możliwość łatwego dodania własnych urządzeń do odczytu i uwzględnienia tych parametrów do automatyzacji i wysłania na serwer.

Dowiedz się więcej

Moc i energia

LK4 oferuje wygodne narzędzie do monitorowania aktualnej mocy i energii zliczanej z liczników z wyjściem impulsowym, przez Modbus lub obliczanej na podstawie pomiarów prądu i napięcia. Można resetować energię, np. do monitorowania dziennego zużycia i włączania/wyłączania liczników o określonych porach w celu monitorowania różnych taryf.

Dowiedz się więcej

Usługa mqtt.ats.pl

Jest to nasze autorskie rozwiązanie uzupełniające funkcjonalność LK4, w oparciu o protokół MQTT.

Dostęp jest bezpłatny do samodzielnego użytku - wszystkie funkcje są dostępne z pewnymi ograniczeniami, ale możemy je dostosować do Twoich potrzeb po kontakcie.

Usługa oferuje obecnie następujące funkcje:

  • Zbieranie danych z Lan Kontrolera oraz prezentowanie ich na wykresie lub tabeli, z możliwością eksportu danych.
  • Definiowanie reakcji na przychodzące dane z warunkami dotyczącymi wartości, czasu. Przy ich pomocy można sterować jednym urządzeniem w zależności od odczytów z innego urządzenia.
  • Definiowanie zadań do wykonania w wybrane dni tygodnia o określonych godzinach (mogą być powiązane z reakcjami).
  • Podgląd danych z obsługiwanych urządzeń i sterowanie nimi zdalnie za pomocą serwisu WWW lub aplikacji mobilnej.