Tiny Smart Relay

Łatwy sposób zdalnego sterowania przekaźnikami z LAN Kontrolerów przez Wi-Fi

Tiny Smart Relay to kontroler/nakładka na płytkę przekaźników. Pozwala na zdalną - poprzez sieci Wi-Fi - zmianę stanu przekaźników. Sterowanie jest możliwe poprzez wbudowaną stronę internetową oprogramowania Tasmota.

Po skonfigurowaniu z LAN Kontrolerem (4, 3.5+, 3) mamy kontrolę nad przekaźnikami Tiny Smart Relay tak, jakby były podłączone bezpośrednio do LK. Dowiedz się więcej

Łatwe sterowanie i monitorowanie czujników

Tiny Smart Relay z oprogramowaniem Tasmota umożliwia łatwe sterowanie 4 przekaźnikami na płytce i odczyt czujników 1-Wire oraz I2C.

Możesz również zintegrować Tiny Smart Relay jako urządzenie Tasmota z naszym serwisem mqtt.ats.pl. Pozwala zdalnie sterować urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej ATS MQTT Client, a także śledzić stan urządzenia.

Integracja z LAN Kontrolerem

Głównym zastosowaniem jest rozszerzenie sterowania przekaźnikami w LAN Kontrolerze. Możesz zintegrować do 4 Tiny Smart Relays z jednym LAN Kontrolerem. .

Konfiguracja na LK składa się z 2 kroków :

  • Najpierw w Kliencie HTTP ustawiamy adres naszego Tiny Smart Relay z komendą dla wybranego przekaźnika
  • Następnie należy ustawić zdarzenie, które ma wywołać aktywację przekaźnika. HTTP1-4 należy ustawić jako akcję zdarzenia (Action).