LKTools

Aplikacja ułatwiająca pracę z urządzeniami tinycontrol. Zawiera funkcje wyszukiwania ich w sieci lokalnej (funkcja Discovery) i aktualizacji firmware.

Wykrywanie

Funkcja Discovery pozwala znaleźć w sieci urządzenia LK: HW 4.0, HW 4.0 mini, HW 3.5+ SW 1.26+, HW 2.5, HW 2.0 oraz tcPDU. Aplikacja prezentuje znalezione urządzenia z parametrami takimi jak adresy IP, nazwy, adresy MAC, model oraz wersja HW i SW.

Jej głównym celem jest uproszczenie wyszukiwania urządzeń w sieciach posiadających serwer DHCP.

Jeżeli urządzenia posiadają statyczne adresy IP, które nie należą do klas adresowych sieci, w której znajduje się komputer, na którym została uruchomiona funkcja, nie zostaną one wykryte. Przykładowo LK o adresie statycznym 192.168.3.10 w sieci o klasie adresowej 192.168.1.X nie zostanie wykryty, natomiast LK o adresie 192.168.1.10 zostanie wykryty.

Aktualizacja firmware

Funkcja umożliwia łatwą aktualizację firmware urządzeń LK: HW 4.0, HW 4.0 mini, HW 3.5+, HW 3.0, HW 2.5, HW 2.0 oraz tcPDU.

Aby zaktualizować firmware należy:

  1. Jeśli urządzenie obsługuje funkcję wykrywania, możesz z niej skorzystać, klikając Find tinycontrol devices, a następnie wybierając znalezione urządzenie z listy i klikając Use the IP address in the Flasher. Dzięki temu formularz aktualizacji firmware będzie zawierał adres IP urządzenia. Opcjonalnie możesz po prostu wpisać adres w polu.
  2. Wypełnij pola danych logowania (Username i Password). Jeśli na urządzeniu nie jest włączone Basic Authentication, można je pominąć, ponieważ są wtedy nieistotne.
  3. W polu Firmware wybierz pobrany plik firmware. Możesz skorzystać z funkcji Get the latest firmware, aby pobrać najnowszy stabilny firmware dostępny na stronie tinycontrol.pl. Funkcja spróbuje zidentyfikować urządzenie wskazane przez adres IP, sprawdzi dostępność firmware dla niego i pobierze go. Następnie wyświetli się informacja z możliwością podjęcia działań: odwiedź stronę z listą zmian oprogramowania, zaktualizuj firmware lub anuluj akcję.
  4. Jeżeli nie została użyta funkcja Get the latest firmware, możesz uruchomić aktualizację naciskając przycisk Flash the firmware to the device i poczekać na wynik.

Do pobrania

LKTools 2.0.0

Aktualna wersja dla Windows 11, 10, 8, 7 (SP1 with KB2533623) i Linux 64-bit (testowana na Ubuntu 18.04, 20.04).

Windows 11, 10, 8, 7 (.zip) Linux Debian, Ubuntu (.tar.gz)
LKTools 1.3.2 (Legacy)

Wersja Legacy - ostatnia wersja obsługująca system Windows XP (64-bitowy i 32-bitowy).

Wersja dla Windows 11, 10, 8, 7, XP (64-bit i 32-bit) oraz Linux 64-bit (testowana na Ubuntu 18.04, 20.04).

Windows 11, 10, 8, 7, XP (.zip) Linux Debian, Ubuntu (.tar.gz)

Lista zmian

Lista zmian znajduje się w pliku CHANGELOG.md w archiwum z aplikacją.