Nakładka tHAT + GSM

Dla Lan Kontrolera HW 3.7, 3.8

Wersja rozszerzona o moduł GSM, aktualnie dostępna w wersji tHAT_IDC10 ze złączami IDC10 do podłączenia płytki przekaźników.

Nakładka tHAT oferuje dodatkowe 4 wyjścia przekaźnikowe w standardzie otwarty kolektor, które są wysterowane z wyjść PWM. Na płytce znajduję się także konwerter RS485 do obsługi magistrali Modbus. Wyprowadzone są także wyjścia przekaźnikowe OUT1-4 i napięcie zasilania, wejścia analogowe INPA1 i INPA2 oraz napięcie 3.3V do zasilania czujników.

8x
1x
1x

Nakładka GSM umożliwia LK

  • Sterowanie wyjściami przez SMS (wł./wył./reset).
  • Wysyłanie wiadomości SMS jako akcja w Zdarzeniach.
  • Wysyłanie zapytań HTTP (np. cykliczne wysyłanie odczytów) przez sieć komórkową.
  • Wysyłanie danych MQTT (np. odczyty czujników) przez sieć komórkową (funkcja dostępna wkrótce).
Moduł GSM korzysta z portu szeregowego, dlatego nie jest już dostępny do podłączania innych urządzeń lub czujników.

Do pobrania