Lan Kontroler v3.0

Uwaga
Lan Kontroler v3.0 nie jest już produkowany, a jego następcą jest Lan Kontroler v3.5. Są one w większości zgodne. Dlatego można się posługiwać dokumentacją, specyfikacją i opisem technicznym do v3.5. Firmware i krótkie instrukcje są oddzielne dla obu wersji.

Podstawowe własności

 • 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem (pomiar od 1mV do 33V) - do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługi czujników ciśnienia, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
 • 2 wejścia analogowe do pomiaru do 3.3V - do pomiaru napięć i prądów DC, AC (przez dodatkowe czujniki) oraz konwertera 4-20mA.
 • Wejście cyfrowe w standardzie 1-Wire - pomiar do 8 sond temperatury DS18B20 oraz odczytu kluczy iButton.
 • Wejście cyfrowe w standardzie I2C (wspólnie z 1-Wire na złączu RJ12) – do podłączenia różnych urządzeń, np. czujnika temperatury i wilgotności AM2320 lub BME280, wyświetlacza OLED z możliwością konfigurowania wyswietlanego tekstu, zegara RTC i wielu innych.
 • Magistrala szeregowa (UART) - obecnie obsługuje czujnik CO2, czujnik pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, moduł GSM i inwerter PV Duraluxe.
 • 4 wejścia logiczne - jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień, do przycisku do ręcznego przełączania z opcją trybu bistabilnego, jako licznik impulsów z licznika energii.
 • 1 przekaźnik (NO, C, NC).
 • 1 wyjście tranzystorowe - na wyjściu napięcie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A.
 • 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC.
 • 4 wyjścia PWM 50Hz do 100kHz.
 • Pomiar napięcia zasilania i temperatury na płytce.

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania 8-55V
Pobór mocy 0.5W (bez włączonych przekaźników)
Zasilanie PoE TAK (pasywne)
Interfejsy Ethernet 100 Mbit/s
Przekaźnik 255VAC 10A
Zakres temperatury pracy -20 do +85 °C
Wymiary 60 x 68mm
Waga 50g

Do pobrania

Oprogramowanie

ATS MQTT Client - Aplikacja mobilna na Androida i iOS

Pozwala obserwować dane z urządzeń i wysyłać do nich polecenia.

Lista zmian wersji aplikacji jest dostępna na stronach sklepu.

Firmware

v1.58a (16 lutego 2021)

Nazwa pliku: lc30_v1_58a.bin (377,2 KB)

Dodano
 • Możliwość wyboru DIFF1-3 jako składnika operacji DIFF z wyłączeniem jej samej, tzn. DIFF1 nie może być wybrany jako składnik w DIFF1 tylko DIFF2 i DIFF3.
 • Możliwość wyboru VCC jako składnika operacji DIFF.
Poprawiono
 • Ustawianie operatora w DIFF.
v1.56a (24 lutego 2020)

Nazwa pliku: lc30_v1_56a.bin (374,4 KB)

Dodano
 • Edycję przypisanych DS18B20.
 • DIFF3.
 • Możliwosć zmiany czestotliwości magistrali I2C dla sensorów i OLEDa. Niższa częstotliwość dla sensorów pozwala wydłużyć przewody. Włączenie OLED wymusza minimalną częstotliwość 50kHz. Jeśli sensory pracują poprawnie, proszę nie zmieniać częstotliwości (funkcja eksperymentalna).
Poprawiono
 • Zapis portu mqtt.
 • Zapis parametru keepAlive powyżej 255, w Kliencie MQTT.
 • Ustawienia PWM po starcie.
 • Zliczanie impulsów na INPD dla Mocy i Energii.
 • Odczyt z ACS709.
v1.55b (25 września 2019)

Nazwa pliku: lc30_v1_55b.bin (358,2 KB)

Dodano
 • Opoźnienie akcji po ustaniu zdarzenia.
 • Obsługa licznika SDM72 po modbus (rs485).
Poprawiono
 • Wysyłanie danych DIFF1 i 2 po MQTT.
v1.53b (7 maja 2019)

Nazwa pliku: lc30_v1_53b.bin (334,3 KB)

Firmware z nowym interfejsem użytkownika. Poprawiono w nim różne niekonsekwencje i uporządkowano.

Dodano
 • Obsługa czujnika WCS1800 do pomiaru prądu stałego przy zasilaniu 3.3V.
v1.51b1 (8 lutego 2019)

Nazwa pliku: lc30_v1_51b1.bin (327,1 KB)

Dodano
 • Czujnik prądu ACS711LC_12.5A.
 • Czujnik prądu ACS711LC_25A.
 • Czujnik prądu ACS712LC_20A (uwaga we/wy 5V).
Poprawiono
 • Ustawianie liczników z energią.
 • Działanie DHCP, w wersji 1.50b, 1.50b1 i 1.51b mógł nie pobierać adresu.
 • Obliczenia prądu dla czujnika ACS709_75.
v1.50b1 (24 stycznia 2019)

Nazwa pliku: lc30_v1_50b1.bin (327,4 KB)

Dodano
 • W GSM dodatkowe 4 pola na teksty SMSa. Teraz możemy ustawić rożne komunikaty dla wystąpienia zdarzenia i dla ustąpienia zdarzenia.
 • W Schedulerze opcję restartu LK3.
 • W Schedulerze opcję Everytime. Sprawia, że działanie wykonuje się co określony czas, np. w polu z czasem wpisujemy 00:00:40 co oznacza wykonywanie co 40 sekund.
 • W Power/Energy pole do ustawiania zadanej energii (set kWh).
 • W Power/Energy opcję (Save energy after power off) włączenia zapamiętania stanu liczników po restarcie. Stan jest zapamiętywany co około 5 minut, więc w najgorszym przypadku stracimy zliczoną energię za ostatnie 5 minut.
 • Regulator PID dla wyjść PWM - wersja w fazie testów, prosimy o uwagi.
 • Czujnik pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM4 i PM10 - SPS30 Sensirion. Zarówno dla komunikacji po UART, jak i I2C. Zasilanie z 5V. Domyślnie czujnik działa po UART, żeby wybrać komunikacje po I2C przed podłączeniem zasilnia, należy pin nr 4 czujnika podłączyć do GND.
 • Licznik energii SDM120 Modbus (mierzy 14 parametrów). Komunikacja przez przejściówkę UART-RS485. Przy podłączaniu przejściówki na układzie MAX485 należy piny RE i DE złączyć razem i podpiąć do pinu 8 w IDC1.
 • Zakładkę Temperature sensors zmieniono na I2C i 1-Wire sensors. Czujniki DS definiujemy jak wcześniej, a w sekcji I2C wybieramy jaki czujnik/czujniki chcemy w danej chwili obsługiwać.
 • Dla wyświetlacza OLED trzeci parametr, definiujący o ile przyciąć wyświetlaną zmienną, wartość od 0 do 9. Np. dla wyświetlenia napięcia zasilania w poprzedniej wersji mieliśmy %062 co dawało wynik, np. 12.45, teraz mamy %0620, co daje również 12.45, ale możemy ustawić %0621 co daje wynik 12.4, lub %0623 co daje wynik 12. Ma to na celu oszczędzenie miejsca na wyświetlaczu jak nie potrzebujemy tak dokładnego wyniku. UWAGA, ten trzeci parametr ustawiamy tylko dla OLEDa, dla HTTP Client formatowanie jak w poprzedniej wersji czyli dwoma parametrami.
 • W zakładce OLED numery wszystkich dodanych czujników.
Poprawiono
 • W Remote control wysyłanie pierwszej zmiany stanu wejścia po włączeniu lub dłuższej przerwie.
 • Wysyłanie snmp trap (źle wysyłał wilgotność, dodano DS7 i DS8).
 • Nowe poprawki w stosie TCP/IP.
v1.49b6 (20 sierpnia 2018)

Nazwa pliku: lc30_v1_49b6.bin (316,4 KB)

Ważna zmiana - ustawienia zapisywane są w pamięci flash a nie eeprom. Upgrade polecany zwłaszcza przy dluższych kablach magistrali I2C. Szybsze ładowanie strony www.

v1.47b7 (18 kwietnia 2018)

Nazwa pliku: lc30_v1_47b7.bin (310,0 KB)

Ostatni firmware z zapisem ustawień w pamięci eeprom.

Dokumenty