GSM Kontroler v3

GSM Kontroler v3 pozwala na monitorowanie różnych fizycznych parametrów oraz zdalne kontrolowanie do 5 wyjść przez sieć GSM. Kontrola jest możliwa poprzez wiadomości SMS, monitoring zarówno przez SMS oraz jako transmisja danych, np. jako dane http na serwer www.thingspeak.com. Wtedy dane mogą być łatwo gromadzone, przetwarzane i oglądane. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce.

Podstawowe własności

  • Zarządzanie przez konsolę USB i SMSy.
  • Zliczanie impulsów na wejściu INP4D.
  • Aktualizacja firmware przez USB.
  • Monitoring stanów cyfrowych np. czujek, stanów położenia.
  • Autoryzacja komend hasłem.

Przykłady zastosowania

  • Kontrola temperatury lub kontrola otwarcia szafy serwerowej i zdalna reakcja.
  • Sterowanie włącz/wyłącz oświetlenia lub innych urządzeń zdalnie lub programowo.
  • Prosty system alarmowy z powiadomieniem.