Podstawowe własności

4x
2x
1x
2x
2x
1x
4x
1x
4x
1x
1x

Sprzęt

 • 2 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem (pomiar od 1mV do 33V) - do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługi czujników ciśnienia, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
 • 2 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem (pomiar od 1mV do 55V) - do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługi czujników ciśnienia, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
 • 2 wejścia analogowe do pomiaru do 3.3V - do pomiaru napięć i prądów DC, AC (przez dodatkowe czujniki) oraz konwertera 4-20mA.
 • Wejście cyfrowe w standardzie 1-Wire - pomiar do 8 sond temperatury DS18B20 oraz odczytu kluczy iButton.
 • Wejście cyfrowe w standardzie I2C (wspólnie z 1-Wire na złączu RJ12) – do podłączenia różnych urządzeń, np. czujnika temperatury i wilgotności AM2320 lub BME280, wyświetlacza OLED z możliwością konfigurowania wyswietlanego tekstu, zegara RTC i wielu innych. (zobacz listę obsługiwanych czujników poniżej)
 • Magistrala szeregowa (UART) - obecnie obsługuje czujnik CO2, czujnik pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, moduł GSM i inwerter PV Duraluxe.
 • Magistrala do podłączenia konwertera Modbus RTU.
 • 4 wejścia logiczne - jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień, do przycisku do ręcznego przełączania z opcją trybu bistabilnego, jako licznik impulsów z licznika energii, jako licznik czasu pomiędzy kolejnymi resetami wejścia.
 • 1 przekaźnik (NO, C, NC).
 • 1 wyjście tranzystorowe - na wyjściu napięcie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A.
 • 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC.
 • 4 wyjścia PWM 50Hz do 100kHz.
 • Pomiar napięcia zasilania i temperatury na płytce.

Oprogramowanie

 • Nowoczesny i responsywny interfejs www.
 • Możliwość wgrania własnej strony www.
 • Możliwość własnej konfiguracji panelu Statusu - wgranie własnego tła, wybór oraz rozmieszczenie potrzebnych odczytów i przycisków.
 • Dwa poziomy dostepu (logowania) - jako administrator do konfiguracji i jako użytkownik do podglądu Statusu.
 • Zdalne sterowanie z jednego do wielu urządzeń przez UDP - przydatne jako implementacja przycisk przez Internet.
 • Zaawansowana tablica zdarzeń z możliwością sprawdzenia 2 warunków, w tym zdarzeń czasowych.
 • Scheduler do ustawienia 50 zaprogramowanych zdarzeń czasowych.
 • Nowoczesne protokoły komunikacyjne: SNMP, HTTP oraz MQTT.
 • Szyfrowane protokoły komunikacji na bazie TLS (dawniej SSL): HTTPS, e-mail (port 465), MQTTS (port 8883), SNMP v3.
 • Wiele opcji ustawienia i kontroli za pomocą zapytań HTTP spoza urządzenia lub sterowania innymi odbiornikami komendami HTTP z urządzenia. Na przykład sterowanie wtyczkami Wi-Fi, wyświetlanie odczytów z czujników na obrazie z kamery.
 • Możliwość zbierania danych w udostępnionym serwisie oraz ich wizualizacji i przetwarzania.
 • Możliwość odczytu danych z czujników poprzez Modbus TCP i sterownik.
 • Wiele funkcji dostępnych poprzez chmurę jak ustawianie reakcji i zadań (wykonywanie działań w określonych warunkach i określonej porze) obejmujących wiele urządzeń.
 • Zegar RTC i podtrzymywanie stanu wyjść i energii.
 • Aplikacja mobilna.

Lista aktualnie obsługiwanych czujników i urządzeń

 • Wejścia analogowe (całe spektrum czujników z wyjściem napięciowym lub 4-20mA, wsparcie w oprogramowaniu)
  • czujnik napięcia AC: AC-meter, TR-12
  • czujniki prądu AC: SCT013-000, SCT-013-030
  • czujnik prądu DC: ACS711EX_15, ACS711EX_30, ACS709_75, ACS711LC_12, ACS711LC_25, ACS711LC20, WCS1800, WCS6800, LA100P, R=0.1Ω, R=0.01Ω, R=0.05Ω
  • czujnik napięcia HV DC(do PV, w przygotowaniu)
  • czujnik temperatury: PT1000 (z dodatkowym rezystorem)
 • Wejścia logiczne (cyfrowe)
  • czujnik magnetyczny otworzenia drzwi, itp.
  • pomiar energii i mocy z wyjść impulsowych liczników energii
 • Magistrala 1-Wire
  • czujnik temperatury DS18B20
 • Magistrala I2C
  • czujniki wilgotności: BME280 (wilgotność, temperatura, ciśnienie atmosferyczne), AM2320 (wilgotność, temperatura)
  • czujnik cząstek stałych SPS30 (PM1, PM2.5, PM4, PM10)
  • wyświetlacz OLED 0.96 cala
 • Port szeregowy
  • moduł GSM
  • czujnik cząstek stałych SPS30 i SDS011
  • czujniki CO2 MH-Z16, MH-Z19
  • inwertery PV Duraluxe
  • ultradźwiękowy czujnik odległości
  • skaner 2D i kodów kreskowych
  • czytniki RFID
 • Port Modbus (poprzez dodatkowy konwerter RS485)
  • 2-kierunkowe liczniki energii SDM120M i SDM72D-M (odczyty mocy, energii, napięcia, prądu i innych parametrów w zależności od licznika)
  • profesjonalny czujnik parametrów wody RDO-PRO-X
  • Ładowarki słoneczne Epever Tracer
  • Inwertery fotowoltaiczne Sofarsolar i GTIL
  • Sterownik chłodniczy EKC 202C Danfos
 • Modbus TCP
  • sterownik Modbus może odczytać czujniki podpięte do Lan Kontrolera (przetestowane z Siemens LOGO)
 • Klient HTTP

Uwagi

- Opcje w trakcie opracowywania, mogą zostać dodane nowe funkcje.