Firmware i dokumentacja

Firmware

v1.30

Nazwa pliku: gsmv42_v1_30.bin (74,3 KB)

Dodano
 • Synchronizacje z czasem sieci GSM (cyklicznie co 60 sekund).
 • Polecenie odczytu czasu clock.
 • Harmonogram pozwalający na ustawienie do 20 zadań do wykonania o określonej godzinie. Zadanie polega na zmianie stanu wybranego wyjścia 0-4. Do ustawiania i odczytywania służy polecenie sched (szczegóły w dokumentacji).
 • Opcja i polecenie tls. Jeśli jej wartość jest większa niż 0 to włącza TLS/SSL dla połączenia MQTT, dla wartości 0 wyłącza. Dotychczas TLS/SSL był załączany dla portów powyżej 8000.
Zmieniono
 • Zmieniono wersję MQTT z 3.1 na 3.1.1.
v1.28

Nazwa pliku: gsmv42_v1_28.bin (72,6 KB)

Poprawiono
 • Działanie funkcji vindelay (wprowadzona wartość poprawnie odpowiada czasowi w sekundach).
v1.27

Nazwa pliku: gsmv42_v1_27.bin (72,7 KB)

Dodano
 • Wysyłanie numeru dzwoniącego (funkcja call) po MQTT na temat prefix/callnum. Numer musi być autoryzowany (zapisany na liście za pomocą polecenia number).
Poprawiono
 • Przywracanie połączenia MQTT.
 • Wysyłanie SMSów.
v1.23

Nazwa pliku: gsmv42_v1_23.bin (71,7 KB)

Dodano
 • Obsługa czujnika prądu WCS1600 (inpa2sensor=12).
 • Polecenie status, aby sprawdzić stan urządzenia.
 • Moduł restartuje się po 1 minucie, jeśli nie zaloguje się do sieci.
Poprawiono
 • Odpowiedź na polecenie inpa2read.
v1.21

Nazwa pliku: gsmv42_v1_21.bin (71,2 KB)

Dodano
 • Obsługa czujnika wagi HX711.
Poprawiono
 • Odczyt temperatury z BME280.
 • Wysyłanie danych dla mqttread > 1.
 • Wysyłanie zerowych wartości przez MQTT przy starcie urządzenia.
v1.18

Nazwa pliku: gsmv42_v1_18.bin (71,0 KB)

Poprawiono
 • Obcinanie dwóch ostatnich znaków z treści SMSa.
 • Wyświetlanie wartości ujemnych temperatury dla BME280.
v1.17a

Nazwa pliku: gsmv42_v1_17a.bin (71,0 KB)

Dodano
 • Obsługa SDM72 (ustawiane przez usartsensor=4, wartości przez MQTT wysylane na tematach se1 - se10, mqttselect 35 - 44).
Poprawiono
 • Wartość temperatury w wiadomości MQTT.
v1.16

Nazwa pliku: gsmv42_v1_16.bin (70,2 KB)

Po aktualizacji, urządzenie należy ponownie skonfigurować.

Dodano
 • Obsługa czujnika SPS30. Odczytuje pm1, pm2, pm4, pm10. Działa na interfejsie I2C, z wymaganym zasilaniem 5V.
 • Nowe tematy MQTT (pm1, pm2, pm4, pm10).
 • Opcja mqttselect rozszerzona o 4 pozycje (31, 32, 33, 34 odpowiednio pm1, pm2, pm4, pm10). Przy odczycie setread=1 wartość mqttselect zwracana w dwóch częściach - młodsze 32 bity i starsze 32 bity.
 • Komenda pmread do odczytu wszystkich 4 wartości pm.
 • Komenda pminterval do ustawiania czasu co jaki będzie się budził czujnik SPS30 i wykonywał odczyty przez 20 sekund. Dla 0 czujnik działa cały czas, maksymalnie 65535 sekund.
v1.15a

Nazwa pliku: gsmv42_v1_15a.bin (68,0 KB)

Po aktualizacji ze starszej wersji urządzenie należy ponownie skonfigurować.

Zmieniono
 • Zwiększono maksymalną długość nazwy użytkownika do 100 znaków oraz hasła do 31 znaków. Może być pomocne przy łączeniu z serwisem mqtt.ats.pl.
v1.15

Nazwa pliku: gsmv42_v1_15.bin (67,8 KB)

Dodano
 • Opcja oszczędzania prądu. Trzy poziomy:
  • sleep=0 - 20mA (średni pobór prądu z baterii Li-Po 7.4V), pełna funkcjonalność, połączenie MQTT z keepalive=60
  • sleep=1 - 13mA, pełna funkcjonalność, połączenie MQTT z keepalive=60, w porównaniu do sleep=0 modem jest wprowadzony w stan niskiego poboru, ale nadal normalnie pracuje.
  • sleep=3 - 5mA, procesor zatrzymany, brak połaczenia MQTT, tylko odbieranie smsów z komendami i połączeń wzdzwanianych.

Dokumenty