Podstawowe własności

2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Sprzęt

 • 2 wejścia analogowe: dla zakresu 0-5V i 0-33V, do pomiaru napięcia, prądu stałego (potrzebne dodatkowe czujniki), czujników temperatury, fotorezystorów - czujnik zmierzchu, czujnik ciśnienia i wiele innych.
 • Wejście cyfrowe w standardzie 1-Wire - pomiar do 8 sond temperatury DS18B20
 • Wejście cyfrowe w standardzie I2C - dla wielu różnych czujników lub rozszerzenia wyjść.
 • Magistrala szeregowa (UART 3.3V).
 • 2 wejścia logiczne - jako monitor stanu (otwórz/zamknij drzwi, czujniki PIR, itp.), jako przycisk do ręcznego przełączania.
 • 1 przekaźnik (NO, C, NC).
 • Pomiar napięcia zasilania i temperatury na płytce.

Oprogramowanie

 • Konfiguracja przez stronę internetową.
 • Obsługa komend i notyfikacji SMS.
 • Zmiana stanu wyjścia przez wykonanie połączenia z autoryzowanego numeru.
 • Obsługa do 100 numerów autoryzowanych do funkcji dzwonienia.
 • Obsługa protokołów komunikacyjnych HTTP (GET) i MQTT.
 • Kalibracja czujników.
 • Obliczanie różnicy odczytów z wejść.

Lista aktualnie obsługiwanych czujników i urządzeń

 • Wejścia analogowe (pomiar napięcia w zakresie wejść, pozostałe obsługiwane w oprogramowaniu)
  • czujnik prądu DC: ACS711EX_15, ACS711EX_30, ACS709_75, ACS711LC_12, ACS711LC_25, ACS711LC20, WCS1800, WCS6800, LA100P, R=0.1Ω, R=0.01Ω, R=0.05Ω
 • Wejścia logiczne (cyfrowe)
  • czujnik magnetyczny otworzenia drzwi, itp.
 • Magistrala 1-Wire
  • czujnik temperatury DS18B20
 • Magistrala I2C
  • czujniki wilgotności: BME280 (wilgotność, temperatura, ciśnienie atmosferyczne)
  • czujnik cząstek stałych SPS30 (PM1, PM2.5, PM4, PM10)
  • rozszerzenie wyjść OUT1-4 PCF8574
 • Port szeregowy
  • czujniki CO2 MH-Z16, MH-Z19
  • Czujnik ozonu GMQ125
 • Port Modbus (poprzez dodatkowy konwerter RS485)
  • 2-kierunkowe liczniki energii SDM120M i SDM72D-M (odczyty mocy, energii, napięcia, prądu i innych parametrów w zależności od licznika)
  • Kontroler Danfos EKC 202C

Uwagi

- Opcje w trakcie opracowywania, mogą zostać dodane nowe funkcje.