Podstawowe własności

4x
1x
1x
1x
4x
1x
4x
1x
  • 2 wejścia analogowe: pomiar napięcia i prądu (przez dodatkowe płytki) oraz pośrednio innych wielkości fizycznych.
  • 1 wejście analogowe: pomiar temperatury za pomocą czujnika PT1000.
  • Wejście cyfrowe w standardzie 1-Wire: pomiar od 4 do 6ciu sond temperatury DS18B20.
  • 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu, jako licznik impulsów z licznika energii.
  • 1 przekaźnik (NO, C, NC).
  • 1 wyjście tranzystorowe - na wyjściu napięcie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A.
  • 4 wyjścia do załączania przekaźników lub innych niewielkich odbiorników, tranzystorów w standardzie OC.
  • 4 wyjścia PWM od 2.6kHZ do 4MHz.
  • Pomiar napięcia zasilania i temperatury na płytce.
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.