Rozdzielacz RJ12 - 3xI2C/1-Wire + 4x1-Wire

Spliter do rozdziału magistrali 1-Wire oraz I2C. Współpracuje z np. czujnikami DS18B20 i AM2320. Gniazda zaznaczane kolorem są uniwersalne (I2C/1-Wire), pozostałe są tylko do magistrali 1-Wire (DS18B20). Przedłużacz należy podłączyć do oznaczonego kolorem gniazda. Spliter może obsługiwać maksymalnie 3 urządzenia po I2C, ale proszę sprawdzić w opisie czujników czy mogą ze sobą współpracować.

Opcjonalny montaż na szynie DIN.

Wymiary: 66 x 36 x 18mm