Nasze produkty

Firmware i dokumentacja

PROGRAMY:

Aplikacja mobilna iOS- na APP Store

Aplikacja na iPhone/iPad do urządzeń tinycontrol działających z serwerem mqtt.ats.pl już dostępna!

Obecnie aplikacja współpracuje z Lan Kontroler v3, v3.5 i WR-01 (Sonoff Tasmota) 

 


PROGRAMY:

Aplikacja mobilna android ver 1.01 – na Google Play

Nowe wersja aplikacji do urządzeń tinycontrol działających z serwerem mqtt.ats.pl.

UWAGA: NALEŻY USUNĄĆ STARĄ WERSJĘ PRZED INSTALACJĄ!

Obecnie aplikacja współpracuje z Lan Kontroler v3, v3.5 i WR-01 (Sonoff Tasmota) 

 

Program do generowania www


DZIENNIK ZMIAN i PLIKI FIRMWARU TYLKO DLA WERSJI HW3.5  HW3.6 HW3.7

UWAGA: firmware i dokumentacja do wersji 3.0 Lan Kontrolera znajduje się w ARCHIWUM


Firmware_1_24 10.04.2020

Poprawiono:
– ustawianie energii

Dodano:
– opcje wyłączenia strony logowania, zakładka “Settings ->Automatic sign in” prawy górny róg strony
– komendę na restart LK przy pomocy mqtt 
– nowe urządzenie(Epever tracer1210- ładowarka solarna) do obsługi przez modbus
– 3 dodatkowe pola z numerami telefonów do wysylania smsów. W zdarzeniach sms1 ->msg1 i nr tel1, sms2->msg2 i nr tel2,


Firmware_1_22c 10.03.2020

Poprawiono:
– odczyt wartości przez DIFF i zapis  ustawień na DIFF3
– odczyt z ACS709 
poprawiono wyświetlanie statusu EVENT w zdarzeniach,

Dodano:
– wybór jednostek dla power/energy W, kW, l/min, m3/min
– możliwosć zmiany czestotliwości magistrali I2C dla sensorów i OLEDa, niższa częstotliwosć dla sensorów pozwala wydłużyć przewody. Włączenie OLED wymusza min. częstotliwość 50kHz. TYLKO DO EKSPERYMENTÓW – jeśli sensory pracują poprawnie, proszę nie zmieniać częstotliwości.


Firmware_1_21 27.12.2019

Poprawiono:
– wysyłanie stanu Eventów przez mqtt w Zdarzeniach;
– ustawianie wejść w DIFF2 i DIFF3 po restarcie;
– ustawianie mocy w zakładce MOC/ENERGIA(w wersji 1.19 mnożył razy 1000);
– ponowne łączenie po rozłączeniu z serwerem mqtt;
– obsługę GSMa na  portcie szeregowym;
Dodano:
– nagłówek do emaila, tak żeby wysyłał polskie znaki “Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed;Content-Transfer-Encoding: 8bit;Content-Language: pl” (jak sugerował użytkownik rpce tutaj);
– obsługę czytnika kodów kreskowych oraz QR(barcode reader np YHDM300) przez port szeregowy , odczytany kod jest automatycznie wysyłany przez mqtt;
– obsługę ultradźwiękowego czujnika odległości JSN-SR04T-2.0, praca w Mode 2. Jest dodany także do zdarzeń;
– sekcję “wysyłka przy zmianie” w MQTT, dla INPT1, INPT2, BARCODE. Dane mqtt są wysyłane gdy nastąpi zmiana na tych wejściach.
– trzy dodatkowe powiadomienia email w zdarzeniach, (teraz będą 4:email1…email4 do wyboru), dodano także 8 pól do definicji treści dla tych wyjść. Każde wyjście emailx ma dwa pola tekstowe, pierwsze wysyłane przy aktywacji zdarzenia, drugie przy deaktywacji (tak jak w sekcji SMS);
– dodanie możliwości wstawiania zmiennych w wysyłany tekst email, tak samo jak ma to miejsce w HTTP url lub OLED.
– dodano zapamiętywanie stanu wszystkich wyjść (OUT0….OUT5, PWM0…PWM3) po zaniku zasilania, jeśli mamy podłączona baterię backupową do dwu-pinowego złącza umieszczonego zaraz za wejściami INPDx.


Firmware_1_19 08.11.2019

UWAGA: po upgradzie kontrolerów w wersji HW3.5 i 3.6 konieczny może być reset do ustawień fabrycznych do poprawnego działania jeśli wykorzystywany był Port Szeregowy.

Poprawiono:

– DHCP: wydłużono oczekiwanie z 2 do 4 sekund;
– zapis OLED na I2C;
– nowa bibioteka MQTT, uwzględnia LWT;
– ładowanie pliku backupu;
– zapis schedulera;
– automatyczna zmiana czasu letni/zimowy;

Dodano obsługę:
– szyfrowanie TLS (dawniej SSL) dla HTTPS, EMAIL(port 465), MQTTS(port 8883), SNMP v3, włączanie szyfrowania w ustawieniach sieciowych wydłuży ładowanie strony po raz pierwszy  do ponad 1s. Należy przy tym zaakceptować certyfikat, który nie pochodzi od zaufanego CA. W zależności od przeglądarki będzie pokazywać lub nie na połączenie szyfrowane (kłódka). Połączenie jednak jest szyfrowane, pokazuje to także zielona kłódka w lewym, górnym rogu strony Lan Kontrolera. 
– VIN do wyboru w pomiarze Mocy/energii;
– edycja czujników 1-wire, każdorazowe przyciśnięcie przycisku “odczytaj identyfikator..” pokaże kolejny czujnik

 – edycja wpisów w Zdarzeniach;

– edycja wpisów w Schedulerze;
– MQTT Connection jako źródło w zdarzeniach, główne zastosowanie to praca autonomiczna lub sterowanie przez serwer MQTT;
– MQTT jako wyjście w zdarzeniach, wysyła dane mqtt w momencie gdydy jakieś wejście wygenerowało zdarzenie, głowne zastosowanie to alerty z czujników;
– MQTT odbiera tematy EVENT1-8 w celu wysterowania zdalnie danego zdarzenia wirtualnego np event1=1 lub event1=0, pomocne przy bardziej zaawansowanym zdalnym sterowaniu przez serwer;
– MQTT wysyła “czas impulsu” na temat inpt1 i inpt2 gdy zaznaczona opcja “czas impulsu” przy opcjach w INPD;
– możliwość wpisania (przy czujniku ciśnienia) wysokości nad poziomem morza w celu wyświetlania ciśnienia znormalizowanego. Pozostawienie 0  wyświetla wartość bezwzględną jak do tej pory;
– dodano DIFF3, może mieć zastosowanie do pomiarów napięcia poszczególnych akumulatorów w baterii 48V;
– dodanie wskazań mocy liczników SDM120M i SDM72 w pomiarze mocy i energii, umożliwia to śledzenie bilansu i dalej sterowanie obciążeniem przy zmianach miedzy importem/exportem energii zwłaszcza przy instalacjach PV;
– moce P1-P4 jako nowe żródło w zdarzeniach, zastosowanie jak wyżej;
– edycja slave ID w Modbus RTU, pozwala na podłączenie kilku różnych czujników na magistrali;
– rozdzielenie urządzeń (liczniki SDM)  Modbus RTU (RS485) do panelu Modbus, konwerter RS485 w wersji HW3.7 może pracować na wolnych pinach IDC10-1: GPIO1 (pin10) do Tx i GPIO2 (pin8) do Rx konwertera. W wersjach HW3.5 i 3.6 konwerter może pracować tylko na pinach UART Tx, Tx jak do tej pory. Zwolenienie portu szeregowego dla Modbusa pozwala na jednoczesne podłączenie np liczników energii i modułu GSM. 

Schemat podłaczenia konwertera Mosbus RTU do Lan Kontrolera w wersji v3.5 i 3.6 oraz w wersji v3.7
Uwaga: Lan Kontroler wymaga ustawienia szybkości transmisji w liczniku SDM120M na 9600bps. W tym celu należy długo przytrzymać przycisk w celu wejścia do ustawień, krótko przyciskając przycisk wybrać prędkość transmisji i ponowinie długo naciskająć zmienić wartość. 


Firmware_ver_1_11 25.08.2019
Dodano obsługę:
– Modbus TCP serwer, (wersja testowa). Pozwala odczytywać wszystkie czujniki i wejscia/wyjscia Lan Kontrolera poprzez kontroler Modbus np Siemens LOGO


Firmware_ver_1_10a 25.08.2019
Dodano obsługę:
– licznika energii SDM72D-M – komunikacja Modbus RTU
– ZMPT101(AC meter) dla wejść INP5A i INP6A (możliwy pomiar mocy dla 3 faz


Firmware_ver_1_09b 31.07.2019


Dodano:
-pomiar czasu na wejściach INPD1 i INPD3

Do uruchomienia funkcji należy zaznaczyć checkbox Impulse Time przy wymienionych wejściach oraz dołączyć odpowiednio INPD2 lub INPD4 do masy (po włączeniu urządzenia). Każdorazowe zwarcie (reset) na wejściach INPD1 i INPD3 będzie wyzwalać pomiar czasu pokazywany w oknie. Rodzielczość 1s.

Funkcja do wykorzystania do pomiarów np cyklów pracy maszyn i urządzeń.


Firmware_ver_1_08b
11.07.2019

Poprawiono:
– wyswietlanie strony
– odczyt na 1 -wire
– pomiar na czujnikach SCT, ZMPT
– pomiar PT1000 na INP1A i INP2A
Dodano:
– DS7 i DS8 do DIFF1 i DIFF2
– oprócz plików xml z parametrami/danymi LK3 zwraca także pliki w formacie json
IP/json/xxx.json gdzie xxx -nazwa konkretnego pliku json
json_files


Firmware_ver_1_06b 10.06.2019

Poprawiono:
-przesunięcie symboli przy czujniku wilgotności
-działanie wejść analogowych przy pomiarach napięć stałych i zmiennych


Firmware_ver_1_05b

Firmware z nowym interfejsem użytkownika!

Poprawiono:
problemy z logowaniem
odczyt energii po włączeniu
zapis SMS w zakładce GSM
checkboxy MQTT

Zmieniono:
całkowicie nowy wygląd  www
lepsza skalowalność interfejsu
nowa organizacja Schedulera i Zdarzeń
lepsze tłumaczenia
Dodano:
obsługa nowych czujników WCS1800 i HVSR25


 

DOKUMENTACJA