Czujnik ruchu PIR

Czujnik ruchu PIR typu HC-SR501 pozwala na wykrywanie ruchu na podstawie analizy promieniowania podczerwonego. Czujnik wykrywa zmiany z 2 odseparowanych okien IR, a wzmacniacz przekształca ten impuls na sygnał o wysokim poziomie logicznym. Taki sygnał łatwo możemy wykorzystać do wysterowania tranzystora lub wejścia logicznego procesora. W przypadku wykorzystania z Lan Kontrolerem należy podłączyć wyjście czujki do wejścia logicznego INPD1-4. Należy jednak zwrócić uwagę, że wymuszony przez czujkę stan niski oznacza spoczynek, a wysoki wskazuje na wykrycie ruchu.

Na płytce są 2 potencjometry opisane jako Sx i Tx.

  • Tx - ustawia czas trwania stanu wysokiego po zadziałaniu czujki – dla czasu kilkunastu sekund potencjometr powinien być ustawiony mniej więcej na godz 9.
  • Sx - ustawia czas opóźnienia czuwania po ostatnim wyzwoleniu.

Sensor pracuje w trybie retriggering, tzn. w przypadku ciągłego wykrywania ruchu na wyjściu utrzymywany jest cały czas stan wysoki.

Dokładniejszy opis pracy czujnika PIR jest dostępny na tej stronie.