Nasze produkty

Przykłady zastosowań

ISP


– Watchdog ISP do sprawdzania połączenia ethernet i ew. resetu urządzeń
– Kontrola temperatury lub obecności osób w serwerowni i zdalna lub automatyczna reakcja.
– Przekazywanie warunków pogodowych przy okazji obrazów z kamer IP.

AUTOMATYKA DOMOWA


-włączenie automatyczne piecyka gdy temp. spadnie poniżej ustawionej i wyłączenie gdy wzrośnie;
– Sterowanie wł/wył oświetlenia lub innych urządzeń zdalnie, wg programu, przy zmierzchu/o świcie, sterowanie jasnością;
– Sterowanie wł/wył jednocześnie z wyłączników ściennych oraz z urządzenia;
– Wyłącznik zmierzchowy;
– Sterowanie nawadnianiem – dość z uciążliwym zaglądaniem do garażu aby zmodyfikować czas podlewania – teraz zrobimy to zza biurka.

INSTALACJE i PRZEMSYŁ


– Kontrola temperatury i ew. prosta automatyka instalacji CO;
– Kontrola temperatur i ciśnienia oraz ew. prosta automatyka instalacji solarnej;
– Pomiary temperatur, energii i wykrywanie sytuacji awaryjnych w instalacjach pomp ciepła;
– Monitoring napięcia zasilającego i ew. automatyczne przełączanie na źródła zapasowe;
– Zdalna kontrola zużycia energii poprzez wyjście impulsowe licznika en. elektrycznej;
– Zdalny monitoring pracy maszyny, określanie i porównywanie długości trwania cykli maszyn, wyłapywanie sytuacji awaryjnych, pomiar zużycia energii na cykl wytwarzania elementu;
– Zdalne włączanie odległych urządzeń z prostego panelu operatorskiego (remote control, bez komputera)
– Zdalne (przez sieć kablową lub bezprzewodowo) przekazywanie poleceń dla wyjścia jednego Lan Kontrolera z wejścia lub zdarzenia innego Lan Kontrolera.

ENERGETYKA ODNAWIALNA I OSZCZĘDZANIE ENERGII


– Monitoring mocy i energii, jest np możliwość pracy z licznikami 2-kierunkowymi i załączania obciążenia (lokalne przez przekaźniki bądź przez http, mqtt) kiedy mamy nadwyżkę energii oddawaną do sieci;
– regulacja pracy pomp ciepła, klimatyzatorów wg lokalnego lub zdalnego harmonogramu i pomiaru temperatury, zdalne wyłączanie, włączanie – jako element regulacyjny można wykorzystać dołączanie przekaźnikiem rezystora do istniejącego w urządzeniu pomiaru na termistorze;

– Pomiary pracy instalacji fotowoltaicznych;
– Pomiary pracy turbin wiatrowych;
– Prosta kontrola baterii akumulatorów, pomiar każdego akumulatora w baterii 48V;
– Pomiar zużycia energii przez odbiorniki prądu stałego.


AGROTECHNIKA


– Kontrola i sterowanie temperaturą i wilgotnością w szklarniach;
– Cykliczne sterowanie pracą karmików i innych urządzeń w hodowli;
– Nawadnianie.