Nasze produkty

Podstawowe własności

SPRZĘTOWE:

– 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem – pomiar od 1mV do 55V, do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługa czujników ciśnienia, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych;
– 2 wejścia analogowe do 3,3V – do pomiaru napięć i prądów DC,AC (przez dodatkowe czujniki) oraz konwertera 4-20mA;
– wejście cyfrowe w standardzie 1wire – pomiar 6ciu sond temperatury DS18B20 oraz odczytu kluczy iButton;
– wejście  cyfrowe w standardzie I2C (wspólnie z 1wire na złączu RJ12)  – do podłączenia różnych urządzeń np czujnik temperatury/wilgotności AM2320 lub BME280, wyświetlacz OLED z możliwością konfigurowania co chcemy na nim wyświetlać, zegar RTC i wiele innych (poniżej lista obsługiwanych czujników);

– magistrala szeregowa (UART) obecnie obsługuje: czujnik CO2, czujnik pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, moduł GSM i inverter PV Duraluxe;
– magistrala do podłączenia konwertera MODBUS RTU;
– 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień,  do przycisku do ręcznego przełączania z opcją trybu bistabilnego, jako licznik impulsów z licznika energii, jako licznik czasu pomiędzy kolejnymi resetami wejścia;
– 1 przekaźnik (NZ, NO, C);
– 1 wyjście tranzystorowe,  na wyjściu  napięcie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A;
– 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC;
– 4 wyjścia PWM 50Hz do 100kHz;
– pomiar temperatury i napięcia zasilania na płytce;

OPROGRAMOWANIA:
– nowoczesny i wygodny interfejs www z rozwijanym menu, obsługą javascriptów;
– możliwość wgrania własnej strony www;
– możliwość własnej konfiguracji panelu statusu, wgranie własnego tła i ustawienia wyświetlenia potrzebnych odczytów lub przycisków;
– logowanie jako administrator do konfiguracji i jako user do podglądu Statusu;
– zdalne sterowanie z jednego do wielu urządzeń przez UDP – przydatne jako implementacja “przycisk przez internet”;
– zaawansowana tablica zdarzeń z możliwością sprawdzenia 2-ch warunków w tym zdarzeń czasowych;
– scheduler do ustawienia 50 zaprogramowanych zdarzeń czasowych;
– nowoczesne protokoły komunikacyjne: SNMP, HTTP GET/POST request oraz MQTT;
– szyfrowane protokoły komunikacji na bazie TLS (dawniej SSL) dla HTTPS, EMAIL(port 465), MQTTS(port 8883), SNMP v3,
– wiele opcji ustawienia i kontroli za pomocą zapytań http spoza urządzenia lub sterowania komendami http z urządzenia do innych odbiorników;
– możliwość zbierania danych w udostępnionej chmurze oraz ich wizualizacji i przetwarzania;

– możliwość odczytu danych z czujników poprzez  MODBUS TCP i sterownik;
– wiele funkcji dostępnych poprzez chmurę jak ustawianie zdarzeń, Scheduler, SMS gateway, także do komunikacji między różnymi urządzeniami;
– aplikacja mobilna;

OBSŁUGIWANE CZUJNIKI I URZĄDZENIA:

Wejścia analogowe: całe spektrum czujników z wyjściem napięciowym lub 4-20mA, wsparcie w oprogramowaniu:
– czujnik napięcia AC (AC-meter,TR-12);
– czujniki prądu AC: SCT013-000, SCT-013-03;
– czujnik prądu DC: ACS711EX_15, ACS711EX_30, ACS709_75, ACS711LC_12, ACS711LC_25, ACS711LC20, WCS1800, LA100P, R=0.1ohm, R=0.01ohm, R=0.05ohm;
– czujnik napięcia HV DC(do PV, w przygotowaniu);
– czujnik temperatury: PT1000 (z dodatkowym rezystorem);
Wejscia logiczne (cyfrowe):
– czujnik magnetyczny otworzenia drzwi itp;
– pomiar energii i mocy z wyjść impulsowych liczników energii:
Magistrala 1wire: czujnik temperatury DS18B20;
Magistrala I2C:
– czujniki wilgotności: BME280 (wilgotność, temperatura, ciśnienie atm), AM2320(wilgotność, temperatura);
– czujnik pyłu PM -SPS30 (PM1, PM2.5, PM4, PM10);
– wyświetlacz OLED 0.96″;
Port szeregowy:
– moduł GSM;
– czujnik pyłu SPS30 i SDS-011;
– czujnik CO2 MH-Z16, MH-Z19;
– inwertery PV Duraluxe;
– ultradźwiękowy czujnik odległości;
– skaner 2D i kodów kreskowych;
– czytniki RFID*:

Port MODBUS (poprzez dodatkowy konwerter):
– 2-kierunkowe liczniki energii SDM120M i SD72D-M (odczyty z rejestru mocy, energii, napięcia, prądu i innych parametrów – w zależności od licznika).
– profesjonalny czujnik parametrów wody RDO-PRO-X:

MODBUS TCP – sterownik MODBUS może odczytać czujniki podpięte do LAN Kontrolera (przetestowane z SIemens LOGO).

* opcje rozwijane, nowe funkcje mogą być dodane.