Nasze produkty

Podstawowe własności

SPRZĘTOWE:

– 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem – pomiar od 1mV do 33V, do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługa czujników ciśnienia, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
– 2 wejścia analogowe do 3,3V – do pomiaru napięć i prądów DC (przez dodatkowe czujniki) oraz konwertera 4-20mA.
– wejście cyfrowe w standardzie 1wire – pomiar 6ciu sond temperatury DS18B20 oraz odczytu kluczy iButton.
– wejście  cyfrowe w standardzie I2C (wspólnie z 1wire na złączu RJ12)  – do podłączenia różnych urządzeń np czujnik temperatury/wilgotności AM2320 lub BME280, wyświetlacz OLED z możliwością konfigurowania co chcemy na nim wyświetlać, zegar RTC i wiele innych.

– magistrala szeregowa (UART 3.3V) obecnie obsługuje: czujnik CO2, czujnik pyłu zawieszonego PM10/PM2.5, moduł GSM i inverter PV Duraluxe*.
– 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień,  do przycisku do ręcznego przełączania z opcją trybu bistabilnego, jako licznik impulsów z licznika energii.
– 1 przekaźnik (NZ, NO, C).
– 1 wyjście tranzystorowe,  na wyjściu  napięcie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A.
– 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC.
– 4 wyjścia PWM 50Hz do 100kHz.
– pomiar temperatury i napięcia zasilania na płytce.

OPROGRAMOWANIA:
– nowoczesny i wygodny interfejs www z rozwijanym menu, obsługą javascriptów.
– możliwość wgrania własnej strony www
– możliwość własnej konfiguracji panelu statusu, wgranie własnego tła i ustawienia wyświetlenia potrzebnych odczytów lub przycisków
– logowanie jako administrator do konfiguracji i jako user do podglądu Statusu.
– zdalne sterowanie z jednego do wielu urządzeń przez UDP – przydatne jako implementacja “przycisk przez internet”.
– zaawansowana tablica zdarzeń z możliwością sprawdzenia 2-ch warunków w tym zdarzeń czasowych
– scheduler do ustawienia 50 zaprogramowanych zdarzeń czasowych.
– nowoczesne protokoły komunikacyjne: SNMP, HTTP GET/POST request oraz MQTT.
– wiele opcji ustawienia i kontroli za pomocą zapytań http spoza urządzenia lub sterowania komendami http z urządzenia do innych odbiorników. 
– możliwość zbierania danych w udostępnionej chmurze oraz ich wizualizacji i przetwarzania.
– wiele funkcji dostępnych poprzez chmurę jak ustawianie zdarzeń, Scheduler, SMS gateway, także do komunikacji między różnymi urządzeniami .*
– aplikacja mobilna 
* opcje rozwijane, nowe funkcje mogą być dodane.