Nasze produkty

Podstawowe własności

- 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem - pomiar od 1mV do 33V, do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługa czujników 4-20mA, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
- 2 wejścia analogowe do 3,3V - do pomiaru napięć i prądów DC (przez dodatkowe czujniki)
- Wejście cyfrowe w standardzie 1wire i I2C - pomiar 6ciu sond temperatury DS18B20 i do 2 czujników I2C np czujnik wilgotności AM2320,
- 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień, jako licznik impulsów z licznika energii
- 1 przekaźnik (NZ, NO, C)
- 1 wyjście tranzystorowe, dające napiecie zasilania na zaciskach, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A
- 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC
- 4 wyjścia PWM z możliwością sterowania serwami*
- Interfejs UART do komunikacji z Inwerterami (np Duraluxe) lub innymi urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy
- Współpraca z modułami komunikacyjnymi np LoRa, GSM - możliwość wysyłania SMS*
- Pomiar temperatury i napięcia zasilania na płytce
- Nowoczesny i wygodny interfejs www z rozwijanym menu, obsługą javascriptów także do wczytania przez użytkownika*
- Możliwość wgrania własnej strony www*
- Możliwość własnej konfiguracji panelu statusu, wgranie własnego tła* i ustawienia wyświetlenia potrzebnych odczytów lub przycisków
- Logowanie jako administrator do konfiguracji i jako user do podglądu statusu
- Zaawansowana tablica zdarzeń z możliwością sprawdzenia 2-ch warunków w tym zdarzeń czasowych
- Nowoczesne protokoły komunikacyjne: SNMP, HTTP GET/POST request oraz MQTT
- Możliwość zbierania danych w chmurze udostępnianej przez producenta oraz ich wizualizacji i przetwarzania*
- Możliwość zdalnego sterowania wyjściami urządzenia nawet gdy jest ono za routerem poprzez chmurę, także ze smartphonu*
* Opcje dostępne w przyszłości po upgradzie.