Nasze produkty

Podstawowe własności

- 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem - pomiar od 1mV do 33V, do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługa czujników 4-20mA, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
- 2 wejścia analogowe do 3,3V - do pomiaru napięć i prądów DC (przez dodatkowe czujniki)
- wejście cyfrowe w standardzie 1wire - pomiar 6ciu sond temperatury DS18B20 oraz odczytu kluczy iButton
- wejście  cyfrowe w standardzie I2C - do podłączenia różnych urządzeń np czujnik wilgotności AM2320 lub BME280, wyświetlacz OLED z możliwością konfigurowania co chcemy na nim wyświetlać
- 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień, jako licznik impulsów z licznika energii
- złącze szeregowe do podłączenia jednego z urządzeń: czujnik Co2, czujnik zanieczyszczenia powietrza PM10 i PM2,5,  moduł GSM oraz inwerter PC Duraluxe
- 1 przekaźnik (NZ, NO, C)
- 1 wyjście tranzystorowe,  na wyjściu  napięcie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A
- 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC
- 4 wyjścia PWM z możliwością sterowania serwami*
- współpraca z modułami komunikacyjnymi np LoRa*, GSM - możliwość wysyłania SMS także po zaniku zasilania
- pomiar temperatury i napięcia zasilania na płytce
- nowoczesny i wygodny interfejs www z rozwijanym menu, obsługą javascriptów także do wczytania przez użytkownika
- możliwość wgrania własnej strony www
- możliwość własnej konfiguracji panelu statusu, wgranie własnego tła i ustawienia wyświetlenia potrzebnych odczytów lub przycisków
- logowanie jako administrator do konfiguracji i jako user do podglądu statusu
- zaawansowana tablica zdarzeń z możliwością sprawdzenia 2-ch warunków w tym zdarzeń czasowych
- nowoczesne protokoły komunikacyjne: SNMP, HTTP GET/POST request oraz MQTT
- możliwość zbierania danych w chmurze udostępnianej przez producenta oraz ich wizualizacji i przetwarzania
- możliwość zdalnego sterowania wyjściami urządzenia nawet gdy jest ono za routerem poprzez chmurę, także ze smartfonu
- aplikacja mobilna 
* opcje dostępne w przyszłości po upgradzie.